Valstybinė energetikos reguliavo taryba (VERT) pritarė UAB „Perlas Energija“ neplaninio patikrinimo  išvadoms – bendrovė pažeidė reguliuojamos veiklos sąlygas ir yra įpareigota į valstybės biudžetą grąžinti 4 mln. 212 tūkst. Eur su PVM kompensacijų lėšų sumą.

VERT konstatavo, kad UAB „Perlas Energija“ :

- Neinformavo prieš 3 savaites  vartotojų apie elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių nutraukimą ir taip pažeidė vartotojų teises ir  reguliuojamos veiklos sąlygas.​

- Apsidraudimo priemonės (išvestinės finansinės priemonės) buvo nepakankamos, kad susidariusiomis rinkos sąlygomis būtų suvaldytos finansinės rizikos.

- Neturėjo patvirtinto rizikų valdymo plano ir tvarios rizikų valdymo strategijos, kuri ilguoju laikotarpiu leistų  įvertinti, prognozuoti ir valdyti veiklos rizikas.

- Tikrinamo laikotarpio pabaigoje (2022 m. gruodžio 31 d.)  veiklos rezultatas buvo  teigiamas ir sudaro apie 1 mln. Eur.

- Bendrovės kompensacija 366 tūkst. Eur su PVM buvo nepakankama elektros energijos tarifų buitiniams elektros energijos vartotojams, pasirinkusiems nepriklausomus tiekėjus ar patekusiems į garantinį tiekimą, padidėjimui kompensuoti. Todėl buitiniai vartotojai kitiems elektros energijos tiekėjams sumokėjo 1,27 mln. Eurų su PVM daugiau nei būtų mokėję pagal su UAB „Perlas Energija“ sudarytas sutartis.

- UAB „Perlas energija“ AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) perdavė klaidingus vartotojų, nedeklaravusių už per 2022 m. rugpjūčio mėnesį suvartoto elektros energijos kiekio, duomenis (deklaravo nulinį suvartojimą). Dėl to vartotojams  nebuvo galimybės pateikti sąskaitų pagal ESO apskaičiuotą vidutinį elektros energijos suvartojimą.

- Nevykdant prisiimtų įsipareigojimų tiekti elektros energiją sutartomis su elektros energijos vartotojais sąlygomis ir vienašališkai nutraukus elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis bei sustabdžius NET  veiklą ir dėl to buitiniams vartotojams patekus į garantinį elektros energijos tiekimą, iš valstybės biudžeto buvo reikalinga papildomai skirti 4 mln. 212 tūkst. Eur su PVM kompensavimo lėšų elektros energijos kainai mažinti, kurią bendrovė per 1 mėnesį nuo nutarimo priėmimo datos yra įpareigota grąžinti į valstybės biudžetą. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-06-29 posėdžio medžiaga galite ČIA.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: