Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi elektros energijos kainas elektros energijos biržoje Nord Pool, perskaičiavo visuomeninių elektros energijos kainų viršutines ribas, kurios diferencijuojamos pagal atskirus tarifų planus buitiniams vartotojams.

Buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų – 43,326 ct/kWh (su PVM), palyginus su I pusmečiu didesnė 29,73 ct/kWh. Įvertinus persiuntimo paslaugos papildomos dedamosios dalies kompensacijos dydį, buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų  28,423 ct/kWh (su PVM);

buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš žemos įtampos tinklų – 46,394 ct/kWh (su PVM), palyginus su I pusmečiu didesnė 29,97 ct/kWh. Įvertinus persiuntimo paslaugos papildomos dedamosios dalies kompensacijos dydį, buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš žemos įtampos tinklų – 32,491 ct/kWh (su PVM).

VERT nustatydama elektros energijos visuomeninės kainos viršutines ribas įvertino šios kainos pokyčiui įtakos turinčias aplinkybes:

VERT, atlikusi elektros energijos kainų dinamikos vertinimą, perskaičiavo 2022 m. elektros energijos įsigijimo kainą, kuri lygi – 18,892 ct/kWh, įskaitant biržos mokesčius ir balansavimo energijos kainą, lygią 0,674 ct/kWh.

Elektros energijos įsigijimo kaina keičiasi dėl:

·         elektros energijos kainų Nord Pool elektros energijos biržoje;

·         „Nasdaq OMX“ tinklalapyje paskelbtus finansinių priemonių ateities sandorių paros kainų indeksų;

·         Elektros energijos vartojimo netolygumo koeficientų.

Anksčiau patvirtinta VIAP kaina 2022 metų II pusmečiui visiems asmenims – 0,00 ct/kWh.

Elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba 2022 metams lygi 0,468 ct/kWh.

Galutinė elektros energijos kaina buitiniam vartotojui susideda iš:

- elektros energijos įsigijimo kainos;

- viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainos;

- persiuntimo paslaugos kainos;

- persiuntimo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios (įvertinus Vyriausybės nutarimu patvirtintą kompensacijos dydį.

 Visuomeniniais tarifais elektros energiją gali pirkti tik buitiniai vartotojai ir pažeidžiami vartotojai, kurie per metus suvartoja ne daugiau kaip 1 000 kWh elektros energijos ir kuriems elektros energijos visuomeninis tiekimas yra užtikrinamas iki 2023 m. sausio 1 d.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: