Vidutinė šilumos kaina

Rugpjūčio mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 8,25 ct/kWh (be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su liepos mėn., kilovatvalandės kaina didėja 2,10 proc.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2013–2022 metais 

Vidutinė šilumos kaina 2022-08.png

Pirktos šilumos ir kuro kainos

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos šilumos kainos.

Kuro kainos

Skaičiuojant 2022 m. rugpjūčio mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2022 m. birželio mėn. kuro kainos. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VERT tinklalapyje.

Į rugpjūčio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė birželio mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 24,13 Eur/MWh – 13,77 proc. didesnė nei į liepos mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė gegužės mėn. biokuro kaina (21,21 Eur/MWh), o gamtinių dujų kaina 121,08 Eur/MWh – 0,25 proc. mažesnė nei į birželio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė balandžio mėn. gamtinių dujų kaina (121,38 Eur/MWh).

Per metus (2022 m. birželio mėn. / 2021 m. birželio mėn.) biokuro kaina didėjo 128,43 proc., gamtinių dujų kaina didėjo 208,89 proc.

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/MWh 

Biokuro ir dujų kainos birželio rugpjūčio mėn.png

Pirktos šilumos kainos

2022 m. rugpjūčio mėn., palyginti su 2022 m. liepos mėn., iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) superkamos šilumos kaina didėja 12,80 proc.: nuo 2,11 ct/kWh 2022 m. liepos mėn. iki 2,38 ct/kWh 2022 m. rugpjūčio mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG superkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos pagal VERT nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina priklauso nuo gamintojų pasiūlymų kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose.

3 pav. Šilumos aukcionai 2021–2022 m. 

Aukcionai 2022 rugpjūtis.png

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose

Tarp penkių didžiųjų miestų 2022 m. rugpjūčio mėn. už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai – Vilniaus gyventojai. Didžiųjų miestų 2022 m. liepos mėn. ir 2022 m. rugpjūčio mėn. šilumos kainų palyginimas ir pokytis pateiktas 4 pav. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, šiuo metu taikomas 9 proc. PVM tarifas, todėl gyventojams apskaičiuota kaina už šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM.

 • Vilniuje šilumos kaina didėja dėl padidėjusių iš NŠG superkamos šilumos, gamtinių dujų ir biokuro kainų.
 • Kauno vartotojams šilumos kaina nežymiai didėja dėl padidėjusios gamtinių dujų kainos.
 • Klaipėdoje šilumos kaina didėja dėl padidėjusių gamtinių dujų, biokuro ir iš NŠG superkamos šilumos kainų.
 • Šiauliuose šilumos kaina nežymiai mažėja dėl sumažėjusios biokuro kainos.
 • Panevėžio vartotojams šilumos kaina mažėja dėl atpigusių gamtinių dujų ir biokuro ir mažesnės vidutinės superkamos šilumos kainos.

  4 pav. Šilumos kainų didžiuosiuose miestuose pokytis per mėnesį, ct/kWh su 9 proc. PVM 

5 miestų šilumos kainos 2022-08.png 

Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse

Visoje Lietuvoje liepos mėn. už šilumą mažiausiai moka AB „Kauno energija“ aptarnaujami vartotojai (5,24 ct/kWh su PVM), daugiausiai – Balterma ir ko, UAB aptarnaujami Vilniaus miesto vartotojai (15,45 ct/kWh su PVM).

2022 m. rugpjūčio mėn. šilumos kainos, palyginus su 2022 m. liepos mėn., atskirose savivaldybėse labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių:

 • Dėl padidėjusių biokuro kainų UAB „Šilalės šilumos tinklai“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 37,42 proc. (2,35 ct/kWh su PVM).
 • UAB Tauragės šilumos tinklų aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 32,66 proc. (1,93 ct/kWh su PVM) daugiau dėl padidėjusios biokuro kainos.
 • Dėl padidėjusių iš NŠG superkamos šilumos kainų UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 16,98 proc. (1,37 ct/kWh su PVM).
 • Dėl pabrangusio biokuro UAB „Lazdijų šiluma“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 15,88 proc. (1,94 ct/kWh su PVM).
 • UAB Ignalinos šilumos tinklų aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 14,82 proc. (1,35 ct/kWh su PVM) daugiau dėl padidėjusios biokuro kainos.
 • Dėl sumažėjusios gamtinių dujų kainos VšĮ Velžio komunalinio ūkio aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 13,88 proc. (2,27 ct/kWh su PVM) mažiau.

  5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2021 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai pagal per 2021 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus.

5 pav. 2022 m. liepos mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos (ct/kWh su PVM) ir kuro struktūra (proc.) (šilumos tiekėjai sugrupuoti pagal per metus parduodamą šilumos kiekį)Šilumos kainos ir kuro struktūra_22-08.png

* Šilumos tiekėjų skirstymas į grupes pagal 2021 m. realizuotą šilumos kiekį.

Kuro struktūra

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 2021 m., palyginti su 2020 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 2,1 procentinio punkto – nuo 29,42 proc. proc. iki 27,32 proc., o biokuro dalis augo 2,11 procentinio punkto – nuo 68,11 proc. iki 70,22 proc.

2022 m. rugpjūčio mėn. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 70,46 proc., gamtinės dujos – 27,20 proc.

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2017–2022 m. 

Kuro struktūra 2022-08.png

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: