Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), vadovaudamasi Energetikos įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi, įprastai gamtinių dujų ir elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams  skelbia viešai ne vėliau kaip prieš mėnesį iki jų taikymo pradžios. Pažymėtina, kad Gamtinių dujų įstatyme ir Elektros energetikos įstatyme numatyta išimtis tarifų taikymui, kai gamtinių dujų tarifai tvirtinami ir elektros energijos tarifai skelbiami patvirtinus Energetikos įstatymo 192 straipsnyje nurodytus suvartotų gamtinių dujų ir elektros energijos kainos dalies kompensavimo buitiniams vartotojams dydžius. Patvirtinti gamtinių dujų ir elektros energijos tarifai taikomi nuo prasidedančio kalendorinio pusmečio pirmo mėnesio pirmos dienos, o perskaičiuoti gamtinių dujų ir elektros energijos tarifai – nuo kito mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį buvo priimtas VERT sprendimas dėl gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams patvirtinimo, pirmos dienos, jeigu VERT sprendime nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

VERT, atsižvelgdama į Energetikos ministerijos informaciją apie skirtas ir (ar) planuojamas valstybės biudžeto lėšas elektros energijos ir gamtinių dujų kainų augimo poveikio sušvelninimui elektros energijos ir gamtinių dujų vartotojams, tarifų tvirtinimą numato gruodžio mėn., kad juose būtų įvertintos Vyriausybės patvirtintos kompensacijos.

Planuojama UAB „Ignitis“ gamtinių dujų kaina maistui gaminti (iki 300 m3/metus) jas naudojantiems (pirmos grupės) vartotojams nuo 2023-ųjų sausio mėn. su valstybės kompensacija siektų 1,40 Eur/m3 su PVM (be kompensacijos – 2,39 Eur/m3 su PVM) – 37,3 proc. daugiau nei dabar, namų šildymui (iki 20 tūkst. m3per metus) dujas naudojantiems vartotojams (antros grupės) –  0,92 Eur/m3 su PVM  (1,91 Eur/m3 su PVM) – 19,5 proc. daugiau, dar daugiau jų deginantiems (trečios grupės) – 0,88 Eur/m3 su PVM (1,87 Eur/m3 su PVM) – 17,3 proc. daugiau.

Planuojama UAB „Ignitis“ vidutinė elektros energijos kaina buitiniams vartotojams visuomeniniame elektros tiekime nuo 2023 m. sausio 1 d. pritaikius kompensacijas – 28 ct/kWh su PVM ir ji, lyginant su šiuo metu galiojančia kaina, didėtų apie 17 proc. Buitiniams vartotojams, pasirinkusiems nepriklausomus elektros energijos tiekėjus, numatoma, kad būtų kompensuojama 28,5 ct/kWh su PVM  galutinės elektros energijos kainos, bet ne žemiau kaip 28 ct/kWh su PVM. Vartotojams galutinė elektros energijos kaina būtų sumažinta iki 28 ct/kWh su PVM, jeigu nepriklausomo tiekėjo pasiūlyta kaina yra 56,5 ct/kWh su PVM ir mažiau.

VERT inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: