VERT skelbia patvirtintas UAB „Ignitis“ 2023 metų kovo – birželio mėnesių visuomenines elektros energijos kainas ir jų taikymo tvarką, kuri įsigalioja nuo 2023 m. kovo 1 d.

Nustatant kainą visuomeniniam tiekėjui, įvertinus tendencijas elektros energijos rinkoje, buvo perskaičiuota visuomeninio tiekėjo elektros energijos įsigijimo kaina. Atitinkamai, visuomeninio elektros tiekimo kainas buitiniams vartotojams 2023 m. kovo–birželio mėn.  VERT skaičiuodama elektros energijos tarifus taikė 39,12 ct/k Wh (be PVM) elektros energijos įsigijimo kainą. Pagal 2023 m. sausio mėn biržos duomenis, elektros energijos įsigijimo rinkos kaina lygi 15,875 ct/k Wh (be PVM).

Elektros energijos kainos mažėjimą daugiausia pajus vartotojai, kurie naudojasi kelių laiko zonų tarifais.

Visuomeniniai elektros energijos tarifai ŽĮ buitiniams vartotojams 2023 m. I pusm. – 2023 m. 3 – 6 mėn. patikslinti, ct/kWh (su PVM) be ir su elektros tiekimo kainos kompensacija​

Išskleisti

Visuomeninę elektros energijos kainą sudaro šios dedamosios:

1.  Elektros energijos įsigijimo (biržos) kaina, įskaitant balansavimo energijos sąnaudas ir biržos mokesčius;

2.  Persiuntimo paslaugos kaina, kurią sudaro:

a) Elektros energijos perdavimo kaina – ją sudaro perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos dėl elektros energijos persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais.

b) Sisteminių paslaugų kaina – paslaugos, kurios užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo ribų.

c) Elektros energijos skirstymo kaina – ją sudaro skirstomųjų tinklų operatoriaus, turinčio daugiau nei 100 tūkst. vartotojų, patiriami kaštai paskirstant elektros energiją vidutinės ir žemos įtampos tinklais. Elektros energijos skirstymo kaina priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) elektros energiją. Skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kaina, indeksuota įvertinant skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą.

3. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (toliau – VIAP) kaina – skirta elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, balansavimui perdavimo ir skirstymo tinkle, centralizuotai prekybai bei kitoms VIAP sąnaudoms, kaip atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimas, VIAP paslaugų administravimas ir pan.

4. Visuomeninio tiekimo paslaugos kaina – sudaro visuomeninio tiekėjo veiklos sąnaudos, patirtos vykdant visuomeninį elektros energijos tiekimą buitiniams vartotojams.

5. Papildoma dedamoji prie persiuntimo kainos – skirta kompensuoti elektros energijos įsigijimo kainos skirtumus, susidarančius tarp Tarybos nustatytos įsigijimo kainos ir rinkoje faktiškai susiformavusios kainos, visuomeninio tiekimo pajamų skirtumus, susidariusius dėl prognozuotų ir faktinių pajamų neatitikimo, taip pat visuomeninio tiekėjo sąnaudoms, susijusioms su liberalizavimo procesu, padengti. ​

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-02-15 posėdžio medžiaga galite ČIA.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: