Valstybinių miškų urėdija (VMU), vadovaudamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2023 m. gruodžio 6 d. nutartimi, priėmė sprendimą stabdyti kirtimus ne tik Ignalinos regione, bet visos šalies Europos ekologinio tinklo „Natura 2000” teritorijose.

LVAT panaikino Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 87-21-V dalį, kuria patvirtintas valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Ignalinos regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektas tiek, kiek jame (projekte) numatyti pagrindiniai miškų kirtimai įsteigtose ir potencialiose „Natura 2000“ teritorijose bei šių teritorijų artimoje aplinkoje.

LVAT išplėstinei teisėjų kolegijai vidinės miškotvarkos projektą pripažinus „planu”, VMU kreipsis į kompetentingą saugomų teritorijų instituciją su prašymu nustatyti miškotvarkos projektuose planuojamų miškų kirtimų poveikio aptariamoms teritorijoms reikšmingumą.

Sustabdžiusi kirtimus šiose teritorijose, VMU rengia reikšmingumo vertinimo dokumentus Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai dėl Ignalinos regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projektuose suplanuotų kirtimų.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos generalinio direktoriaus Valdo Kaubrės komentaras dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo: LVAT: „Natura 2000“ teritorijoms turi būti įvertintas miškų kirtimo poveikis – Lietuvos teismai

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: