Prasidėjus naujiems mokslo metams Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) inspektoriai susirinko į seminarą Vilniuje, kuriame apžvelgė ugdymo įstaigose maitinimo paslaugas teikiančių įmonių patikrų rezultatus – dažniausius pažeidimus bei tendencijas bei tarėsi, kaip efektyviau vykdyti ūkio subjektų kontrolę. Tokie profesinio tobulinimo mokymai VMVT personalui vykdomi nuolatos, siekiant gerinti paslaugų kokybę.

„Akivaizdu, kad nuolat atnaujindami ir gilindami profesinius įgūdžius, vertindami patikrų rezultatus ir koordinuodami veiksmus galime tobulinti savo teikiamų paslaugų kokybę bei paskatinti ūkio subjektus efektyviau rūpintis maisto sauga. Tai ypač svarbu prasidėjus naujiems mokslo metams, organizuojant vaikų maitinimą. Ne paslaptis, jog čia pasitaiko nemažai maisto saugos ir higienos pažeidimų ir yra didesnė užkrečiamųjų ligų ar apsinuodijimų maistu rizika. Todėl mūsų inspektoriams būtina nuolat gilinti savo profesines žinias ir stiprinti bendradarbiavimą, kad patikros būtų efektyvesnės, o maisto tvarkovai gautų kompetentingus paaiškinimus bei konsultacijas, kaip užtikrinti maisto saugą“, – sako mokymus organizavusi VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė Miglė Navašinskaitė.

Daugiau nei trisdešimt maisto kokybės inspektorių, deleguotų iš dešimties VMVT teritorinių departamentų, susirinkę Vilniuje analizavo vaikų ugdymo įstaigose maitinimą vykdančių maisto tvarkymo skyrių tikslinių patikrų duomenis, tarėsi, kaip tobulinti viešojo maitinimo įmonių valstybinę kontrolę ugdymo įstaigose bei aiškinosi, kaip tiksliau ir efektyviau taikyti teisės aktus. Iš visos Lietuvos susirinkę seminaro dalyviai dalijosi konkrečiais savo darbo pavyzdžiais ir aiškinosi, kiek jie būdingi visos šalies mastu.

Konstatuota, jog atliekant planinius mokyklų patikrinimus nustatoma tiek bendrų higienos, asmens higienos laikymosi, tiek maisto tvarkymo proceso ir kitų pažeidimų: neužtikrinamas naudojamos įrangos plovimas ir dezinfekavimas, patalpos netvarkingos, neužtikrinama kryžminės taršos prevencija, žaliavos laikomos netinkamos sąlygomis, nesilaikoma asmens higienos, nesilaikoma technologinių kortelių, atšildyti pusgaminiai pakartotinai užšaldomi, šviežias maistas maišomas su anksčiau paruoštu maistu. Už nustatytus pažeidimus mokykloms nurodyta pateikti trūkumų šalinimo planus su nustatytais terminais dėl neatitikčių pašalinimo, taip pat buvo taikomos administracinio poveikio priemonės – įspėjimai arba baudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą. 

„Pabrėžtina, jog mokykloms, ugdymo įstaigų atsakingiems asmenims, savivaldybėms nuolat teikiamos konsultacijos apie maitinimo organizavimo bei maistą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vykdant maisto tvarkymo veiklą. Atliekant mokyklų patikrinimus ir toliau bus skiriamas didelis dėmesys ne tik atitikimui pagrindiniams maisto higienos bei saugos reikalavimams, tačiau ir maitinimo organizavimo įgyvendinimui, vadovaujantis keliamais reikalavimais“, - apibendrina M. Navašinskaitė.

Specialistė priduria, jog pastarasis seminaras maisto kokybės inspektoriams yra vienas iš daugelio tęstinių profesinio tobulinimo renginių. Šiais metais VMVT prioritetą skiria vadybinės ir lyderystės kompetencijų stiprinimui bei kibernetinio saugumo mokymams. Vien pernai kvalifikaciją tobulino 394 VMVT valstybės tarnautojai, tai sudaro daugiau kaip pusę (54 proc.) visų VMVT valstybės tarnautojų. Didžiausias dėmesys buvo skirtas kibernetinio saugumo mokymams, dalyvavo 410 VMVT darbuotojų, taip pat tarnybinės etikos, viešųjų ir privačių interesų derinimo, interesų konfliktams ir jų valdymui - minėtuose mokymuose dalyvavo apie 180 VMVT darbuotojų. Šalia VMVT organizuojamų tobulinimosi kursų, tarnybos darbuotojai dalyvauja ir kitų organizacijų rengiamuose mokymuose, tarptautiniuose seminaruose.

VMVT inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: