VVTAT skyrė sankcijas UAB „Amber Distribution Lithuania“ ir UAB „Ecodumas“ už Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo reikalavimų pažeidimus. UAB „Ecodumas“ sankcija skirta už pakartotinį pažeidimą.

 

UAB „Amber Distribution Lithuania“ pateikė į rinką vienkartines elektronines cigaretes „Dinner Lady Smooth Leaf“, kurios neatitiko ženklinimo reikalavimų. Taip pat, elektroninės cigaretės bandiniai dėl jos kvapų charakteristikų nustatymo buvo ištirti akredituotoje laboratorijoje Danijoje. Tyrimų metu nustatyti kvapai, kurie yra draudžiami. Taigi, bendrovė pažeidė Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo nuostatas, kurios numato draudimą pateikti rinkai elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles su skysčiu, pritaikytu elektroninėms cigaretėms pildyti, jeigu šiame skystyje yra kvapiųjų medžiagų, išskyrus tabako kvapą ir (ar) skonį).

 

Atsižvelgus į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, UAB „Amber Distribution Lithuania“ skirta 750 eurų bauda.

 

UAB „Ecodumas“ minėto įstatymo pažeidimą padarė pakartotinai per vienerius metus teikdama į rinką elektronines cigaretes Artery Abar White, Artery Abar Light Brown, Artery Abar Yellow, Artery Abar Bronze, Artery Abar Amber, Artery Red. Atlikus dokumentinį vertinimą ir ištyrus cigarečių bandinius akredituotoje laboratorijoje Danijoje, nustatyti sudėtyje esantys draudžiami kvapai. Taip pat vienoje iš atrinktų elektroninių cigarečių (Artery Abar Purple) nustatyti ženklinimo pažeidimai.

 

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir pakartotiną įstatymo pažeidimą, UAB „Ecodumas“ skirta 2000 eurų bauda.

 

Tarnybos nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti apskųstas administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

VVTAT info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: