Aplinkosaugos srityje, prasidėjus naujiems metams, įsigalioja naujų pokyčių. Nuo šiol pareigūnai tikrindami eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) ardymo veiklą, taip pat tikrins ar  buvo atlikti požeminio vandens tyrimai ir ar vykdomas nuolatinis požeminio vandens kokybės stebėjimas, jei eksploatuoti netinkamas transporto priemones asmenys laiko atviroje lauko teritorijoje.

Kaip teigia Atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus patarėjas Paulius Rutkauskas, atliekant ENTP surinkimo ar apdorojimo įmonių patikrinimus ir nustačius, kad ENTP veikla užsiimantis asmuo šia veikla užsiima ir automobilius remontuoja ar ardo atviroje lauko teritorijoje, nuo šiol turės aplinkosaugininkui pateikti reikiamus dokumentus, patvirtinančius, kad veikla nekelia pavojaus ar žalos aplinkai.

„Nuo naujų metų įsigaliojo įstatymo pataisos, kurios numato, kad aplinkosaugininkai tikrindami asmenis, kurie remontuoja ar ardo automobilius lauke, taip pat tikrins ar buvo atlikti požeminio vandens tyrimai, taip pat ar vykdomas nuolatinis požeminio vandens kokybės stebėjimas“, – apie įsigaliojusius pokyčius kalbėjo P. Rutkauskas.

Kaip priduria P. Rutkauskas: „Tiek ankščiau, tiek ir dabar, aplinkosaugininkams tikrinant ENTP veikla užsiimančius asmenis, griežtai žiūrima ar surinkimo ir laikymo vieta padengta kieta, ar ji nelaidi, taip pat ar tokioje zonoje įrengti nutekėjusių pavojingųjų skysčių surinkimo ir valymo įrenginiai. Dabar, įsigaliojus pokyčiams, papildomai atliekant požeminio vandens monitoringą, bus galima objektyviai nustatyti, ar valymo įrenginiai veikia tinkamai, ar jie sandarūs, ar laikymo zonoje susidarę/atsiradę pavojingi skysčiai tikrai patenka į valymo įrengimus, ar ENTP laikymo zonos danga iš tiesų yra nelaidi, ir pavojingi skysčiai neprasisunkia į gruntą ir nenuteka į gretimas teritorijas ir kita“.

Be naujai įsigaliojusių reikalavimų, aplinkosaugininkai įprastai tikrindami įmones ir asmenis, remontuojančius ir ardančius automobilius, žiūrės ar jie turi TIPK ar Taršos leidimą, kuriame nurodytos ENTP surinkimo ir apdorojimo sąlygos, atliekų laikymo ir išrinkimo vietos. Taip pat, ar ENTP veikla vykdoma tik negyvenamosiose patalpose. Be to, bus tikrinamos patalpos, kuriose ardomi automobiliai, nutekėjusių skysčių surinkimo ir tvarkymo sistemos.

Kaip teigia aplinkosaugininkas, kiekvieno patikrinimo metu pareigūnai kreipia dėmesį, ar asmenys turi oficialias sutartis su atliekų tvarkytojais, kuriems perduodamos susidariusios pavojingosios ir nepavojingosios atliekos. Taip pat, ar, prieš priimant ardyti nebetinkamą naudoti automobilį, patikrinama „Regitroje“ skelbiama informacija, pvz., ar automobilis nėra įkeistas, areštuotas ir kt.

Tikrinant autoservisų patalpas žiūrima ar jos atitinka nustatytus reikalavimus, ar remonto dirbtuvėse yra priemonės, skirtos išsiliejusiems pavojingiems skysčiams neutralizuoti. Ypatingas dėmesys kreipiamas, ar tinkamai rūšiuojamos ir laikomos atliekos, ar jų ne per daug sukaupta.

„Svarbu pažymėti, kad autoserviso savininkas turi būti sudaręs sutartis su teisėtais atliekų tvarkytojais. Tikrinama, kokie dažai, lakai ir gruntai naudojami pakartotiniam dažymui. Taip pat, ar reikalavimų laikomasi tuose servisuose, kuriuose remontuojamos kondicionavimo sistemos. Be abejo, tikrinama, ar autoserviso savininkas, remontuojantis detales, darančias įtaką išmetamųjų dujų kokybei, turi dujų matavimo prietaisą su galiojančiu valstybinės patikros sertifikatu“, – sakė P. Rutkauskas.

Kaip pabrėžė P. Rutkauskas: „Labai svarbu, kad transporto priemonių priežiūra, remontas ar ardymas, kaip ir kita žmogaus veikla, kuo mažiau kenktų aplinkai. Todėl, ir dirbdami įprastai, ir per patikrinimus daug pastangų skiriame, kad būtų išaiškinti neteisėti ENTP veiklos vykdytojai. O pastebėjus trūkumus ar pažeidimus nedelsiant reaguojama“.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: