Šiandien, gruodžio 22-ąją, vyksta 25-asis Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Šios dienos darbotvarkėje beveik 30 klausimų.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl biudžetinės įstaigos Jonavos baseino steigimo
 2. Informacija dėl VšĮ „Jonavos sporto klubas“ veiklos 2021 m.
 3. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo
 4. Dėl Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 5. Dėl Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos nuostatų patvirtinimo
 6. Dėl kultūros projektų finansavimo iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo
 7. Dėl turto nurašymo ir likvidavimo
 8. Dėl Priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo, Asmenų prašymų dėl Priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
 9. Dėl Jonavos rajono savivaldybės privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 10. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 7 d. sprendimo Nr. 1TS-156 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ priedo dalinio pakeitimo
 11. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 1TS-225 dalinio pakeitimo
 12. Dėl įmokos mokėtojo atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos dalies mokėjimo
 13. Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine
 14. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1TS-83 „Dėl prisijungimo prie centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų tvarkymo individualiųjų sistemų įsirengimo sąnaudų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
 15. Dėl 2021 m. vasario 11 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1TS-14 „Dėl Jonavos rajono 2021 m. valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos melioracijos programos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 1. Dėl Jonavos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo
 2. Dėl Jonavos rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
 3. Dėl Jonavos r. sav., Upninkų sen., Jurkonių gyvenamosios vietovės gatvės geografinių charakteristikų keitimo
 4. Dėl Jonavos rajono savivaldybės valdomo nekilnojamojo turto ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 5. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1TS-63 „Dėl viešame aukcione parduodamo Jonavos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo“ dalinio pakeitimo
 6. Dėl savivaldybės būstų pardavimo
 7. Dėl turto perdavimo Jonavos rajono socialinių paslaugų centrui
 8. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos autobusai“
 9. Dėl prašymo perduoti Jonavos rajono savivaldybei valstybinės žemės sklypą patikėjimo teise
 10. Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
 11. Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo
 12. Dėl 2019 m. rugsėjo 19 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1TS-170 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
 13. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 1TS–167 „Dėl Jonavos miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Tiesioginė posėdžio transliacija https://www.youtube.com/channel/UCe0nYtSeHEZgXtSOCrMR0eQ/videos  

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: