Šiuo metu galiojančiame įstatyme įtvirtinta, kad teisę sudaryti savanoriškos praktikos sutartį turi tik asmenys iki 29 metų, valstybės biudžeto lėšomis apmokant privalomąjį sveikatos draudimą praktikos metu.

Kaip projekto pateikimo metu pažymėjo vienas jo iniciatorių Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius, priėmus siūlomas pataisas vyresniems nei 29 metų amžiaus asmenims būtų sudarytos lygios galimybės ir sąlygos toliau mokytis, kelti kvalifikaciją, valstybė prisidėtų prie efektyvaus mokymosi visą gyvenimą principo įgyvendinimo: „Taip pat būtų prisidedama prie vyresnių nei 29 metų asmenų įtraukties tiek mokymosi, švietimo srityje, tiek darbo rinkoje. Galiausiai asmenims būtų sudaryta galimybė, esant poreikiui ar būtinumui, kelti kvalifikaciją ir persikvalifikuoti.“

Nors įstatymo įgyvendinimui reikalingos papildomos lėšos, pasak komiteto vadovo, valstybės biudžeto poreikis būtų minimalus. Įstatyme jau dabar yra įtvirtinti ribojimai dėl galimų sudaryti savanoriškų praktikos sutarčių skaičiaus ir jų maksimalios trukmės: asmuo su ta pačia įmone savanoriškos praktikos sutartį gali sudaryti tik vieną kartą, vienas asmuo gali turėti tik tris tokias sutartis, vienos tokios praktikos trukmė konkrečioje įmonėje ar organizacijoje – ne ilgesnė negu du mėnesiai.

Šiuo klausimu Seimas kreipėsi į Vyriausybę išvados. 2021 m. lapkričio 17 d. priimtame ministrų kabineto nutarime pateikiama išsami informacija apie savanoriškos praktikos sutartis.

Vyriausybės išvadoje pažymima, kad vyresnio amžiaus asmenys turi šeiminių įsipareigojimų ir galimybės atlikti savanorišką praktiką neatlygintinai gali neturėti, preliminariais skaičiavimais, suteikus teisę savanoriškos praktikos sutartis sudaryti didesniam asmenų skaičiui, papildomai savanoriškos praktikos sutartis per metus sudarytų apie 1,4 tūkst. asmenų. Šių asmenų sveikatos draudimui ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui metams reikėtų apie 9,5 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų, kurios būtų skiriamos iš Sveikatos apsaugos ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos turimų asignavimų.

 

Vyriausybės išvadoje pateikiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys:

Per 2020 m. savanorišką praktiką atliko 2,1 tūkst. asmenų, sveikatos draudimui panaudota 11,8 tūkst. eurų, o nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui – 2,4 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų. Daugiau nei 80 proc. savanorišką praktiką atliekančių asmenų yra iki 24 metų. Europos Sąjungos statistikos tarnybos duomenimis, 18–24 metų asmenų dalyvavimo švietime, mokymuose (per paskutines 4 savaites) rodiklis 2020 m. siekė 61,4 proc., o 25–69 metų asmenų – 6,7 proc. Lietuvos statistikos departamento 2020 m. duomenimis, iš 209,2 tūkst. 18–24 metų asmenų švietime ir mokymuose dalyvavo 128,4 tūkst., o iš 1 mln. 684,6 tūkst. 25–69 metų asmenų – 112,9 tūkst. Savanoriškos praktikos sutartis sudaro apie 1,2 proc. 18–24 metų asmenų.

 

Seimo Spaudos biuro inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: