Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos siūlymui tobulinti mediacijos paslaugų teikimo teisinį reguliavimą. Naujuoju reglamentavimu siekiama efektyviau spręsti mediatorių veiklos klausimus, stiprinti jų veiklos koordinavimą, todėl siūloma nustatyti, kad mediatorių savivaldą įgyvendintų Lietuvos mediatorių rūmai – šiuo metu aktyviai mediacijos srityje veikianti asociacija, o visi mediatoriai (išskyrus tuos, kurie yra teisėjai) būtų šių rūmų nariai. Analogiškai į tokias organizacijas vienijasi advokatai, antstoliai ar notarai.

Pasak teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos, vienas aštuonioliktosios Vyriausybės programos siekių – skatinti ikiteisminį ginčų nagrinėjimą, todėl naujos teisėkūros iniciatyvos leis užtikrinti ne tik efektyvesnį mediacijos procesą, kokybiškesnes mediacijos paslaugas, bet ir bus sudarytos dar geresnės sąlygos taikiam ginčų sprendimui, pasitelkiant mediaciją.

Be to, ketinama atsisakyti detalaus iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų mediacijos paslaugų apmokėjimo reguliavimo įstatymo lygiu – taip suteikiant daugiau lankstumo finansuoti mediacijos sritį. Mediacijai skiriamų valandų skaičių siūloma reglamentuoti Vyriausybės tvirtinamose taisyklėse. Planuojama nustatyti 8 (šiuo metu yra 6) iš valstybės biudžeto lėšų apmokamas valandas, skirtas mediacijai vykdyti, valandų paskirstymą paliekant pačiam mediatoriui. 

Nauja iniciatyva siekiama efektyvinti ginčo šalių įtraukimą į privalomąją mediaciją, todėl numatoma, kad į mediacijos procesą ginčo šalį kviestų pats mediatorius, kuris galėtų suteikti aiškesnę informaciją apie mediaciją, atskleistų mediacijos proceso naudą (šiuo metu kviečia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba). 

Taip pat numatoma kaupti išsamius duomenis apie mediacijas, todėl siūloma įtvirtinti mediatoriaus pareigą automatizuotu būdu Teisinės pagalbos paslaugų informacinėje sistemoje pateikti informaciją apie praėjusiais kalendoriniais metais įvykdytų mediacijų rūšis ir skaičių.

Siekiant mediatorių  nuolatinio profesinio tobulėjimo, ketinama nustatyti, kad mediatoriai kas trejus metus turėtų pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodančius dokumentus. Per trejus metus reiktų išklausyti ne trumpesnius kaip 24 akademinių val. mokymus mediacijos tema.

2022 m. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba priėmė daugiau kaip 3 tūkst. sprendimų dėl mediatoriaus paskyrimo, daugiau nei pusė šių ginčų (1713 ginčų) privalomojoje mediacijoje pasibaigė taikiai. 2023 m. buvo stebima ginčų perdavimo spręsti privalomosios mediacijos būdu didėjimo tendencija (apie 25 proc. daugiau ginčų nei praėjusiais metais). 2023 m. buvo baigta daugiau nei trys su puse tūkstančio (3636) privalomųjų mediacijų, kuriose mediatorių paskyrė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, daugiau nei pusė šių ginčų (1972 ginčai) pasibaigė taikiai.

Pagal Lietuvos teismų pateiktus duomenis, 2022 m. baigti 524 mediacijos procesai civilinėse bylose (sudaryta taikos sutarčių – 241); administracinėse bylose baigta – 10 (sudaryta taikos sutarčių – 3). Daugiausia bylų teisminei mediacijai perduota dėl šeimos teisinių santykių – 273.

2022 m. Teisingumo ministerija kartu su Vyriausybės strateginės analizės centru atliko privalomosios mediacijos šeimos ginčuose galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą, kurio metu pateiktos rekomendacijos buvo panaudotos teikiant šiuos siūlymus Vyriausybei. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: