Žeimių miestelio bendruomenė nori atkreipti dėmesį į problematišką sankryžą Jonava - Kėdainiai / Kaunas - Šėta. Susibūrusi bendruomenė ne kartą rašė įmonei ,,Via Lietuva” (buvusi Kelių direkcija), kuriai ir priklauso minėta kelio atkarpa, prašydama pastatyti lenkimo draudimo ir greičio ribojimo ženklus, kad minėta sankryža taptų mažiau pavojinga. Tačiau ,,Via Lietuva” bendruomenės prašymų netenkina ir pateikia savo argumentus.  

Miestelio bendruomenė beda pirštu į neseniai, kovo 15 -ąją įvykusią skaudžią avariją (plačiau apie tai ČIA), kuri toli gražu ne viena tokia bei tikina, kad jei nebus imtasi priemonių, kurių jie prašo, avarijų bus dar daugiau.  

Surinkti parašai 

2023 metų rugsėjo mėnesį Žeimių bendruomenė surašė ir su bendruomenės narių parašais nusiuntė prašymą tuometinei Kelių direkcijai (dabar ,,Via Lietuva) dėl eismo saugumo priemonių kelių Nr.144 ir Nr. 232 sankryžoje:   

,,Važiuojant iš Žeimių mstl. (Jonavos rajono savivaldybė) į Jonavą prieš sankryžą kur susikerta keliai Nr. 144 ir Nr.232 yra įkalnė. Žiemos metu vairuotojai dažnai susiduria su pajudėjimo iš vietos problema, nes tenka keletą kartų pavažiuoti atbulomis ir vėl bandyti įvažiuoti į sankryžą. Tokie manevrai dažnai sukelia avarines situacijas. Šiuo metu šioje vietoje įrengti „kalneliai" stipriai trukdo įvažiuoti iš kelio Nr.144 Žeimių ar Kauno kryptimi, nes prieš sankryžą reikia labai sumažinti greitį, o tai labai trukdo iš paskos važiuojančiam transportui ir dažnas vairuotojas važiuojantis iš paskos nesilaiko kelių eismo taisyklių ir sankryžoje atlieka lenkimo manevrą taip sukeldamas avarinę situaciją ir pavojų kitiems eismo dalyviams. Prašome bendruomenės vardu ir žemiau pasirašę šias greičio mažinimo priemones, „kalnelius", įrengti toliau nuo sankryžos, bent 5 metrais nuo šiuo metu esamų. Būtų gerai, jeigu kelyje Nr. 144 prieš šią sankryžą būtų pastatyti ženklai Nr. 151 -., Greičio mažinimo priemonė" su rodyklėmis, nurodančiomis Žeimių ir Kauno kryptis bei prieš sankryžą kelyje Nr. 144 apriboti greitį iki 50km / v * al (kelio ženklas Nr. 329) ir ženklą Nr.325 (Lenkti draudžiama). Šiomis priemonėmis sumažintume avaringumą sankryžoje ir palengvintume pravažiavimą šioje sankryžoje”, - rašė Žeimių bendruomenė.  

Netrukus sulauktas tuometinės Kelių direkcijos atsakymas, kuriame išsamiai dėstoma, kodėl neturi pagrindo įgyvendinti Žeimių bendruomenės prašymo, kad kitos saugumo priemonės - greičio mažinimo kalneliai- įrengti pagal teisės aktų reikalavimus ir kad jie tėra laikini bei bus pašalinti rekonstravus sankryžą, o ji įtraukta į rekonstrukcijos prioritetinę eilę (32 vieta). Dėl Krypties rodyklių atsakyme rašoma, kad esami kelio ženklai atitinka maršrutinio orientavimo taisykles ir papildomos rodyklės nėra būtinos. Dėl Leistino važiavimo greičio sumažinimo teigiama, kad Kelio ruožo parametrai atitinka leistiną greitį ir pagrindo mažinti greitį nėra. O dėl kelio ženklo Nr. 325 primenama, kad lenkimas sankryžoje ir taip yra draudžiamas pagal Kelių eismo taisykles.  

Visą tuometinį Kelių direkcijos atsakymą rasite ČIA.  

Kreipėsi pakartotinai  

Žeimių bendruomenė nenuleido rankų ir dar kartą į Kelių direkciją kreipėsi 2023 m. gruodį. 

,,Gavome AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos raštą „Dėl eismo saugos“ ir neabejojame, kad visos įvardintos eismo saugos priemonės įrengtos laikantis įvairių teisės aktų reikalavimų. Tačiau šios priemonės avaringumo minimoje sankryžoje nesumažino, bet tik padidino. Norėtume, kad realiai įsigilintumėte į tas problemas, kurias jums išdėstėme.  

Suprantame, kad KET neleidžia lenkti sankryžose, suprantame, kad prieš sankryžą tiek iš Kėdainių pusės, tiek ir iš Jonavos pusės stovi ženklai, kurie perspėja apie pavojingą ruožą, bet į viską reikia žiūrėti realiai. Daugelis vairuotojų nesilaiko KET ir atlieka lenkimo manevrus šioje sankryžoje, sukeldami avarines situacijas, todėl dar kartą prašome prieš šią sankryžą nuo Jonavos ir Kėdainių pusės pastatyti greičio ribojimo ir lenkti draudžiamus ženklus.  

Lietuvoje yra daug tokio tipo sankryžų, kur stovi tokie ženklai, nors tose sankryžose nėra tokių transporto srautų kaip šioje sankryžoje Kaunas-Šėta - Jonava-Kėdainiai.  

Pozityvumo suteikia, kad ši sankryža yra įtraukta į rekonstravimo projektą, bet sankryža yra eksploatuojama šiandien, o kada ateis eilė ją rekonstruoti jokio aiškumo nėra. Gal dar teks ne vieną dešimtmetį važinėti esamomis sąlygomis.  

Žeimių bendruomenė prašo bent įrengti jūsų rašte paskutinėse dviejose pastraipose minimas „Dėl leistino važiavimo greičio sumažinimo“ ir „Dėl kelio ženklų Nr. 325 „Lenkti draudžiama“ priemones. Įvertinkite susidarančius vairuotojams sunkumus įvažiuojant į sankryžą ar kertant ją iš kelio Kaunas-Šėta net neatsižvelgiant į įvairius paros laikotarpius ir gamtines sąlygas”, - rašė bendruomenė, tikėdamasi supratingumo ir operatyvumo. 

Nemato pagrindo  

Išnagrinėjusi gyventojų prašymą, Kelių direkcija nemato pagrindo jį tenkinti. 

,,Dėl leistino važiavimo greičio sumažinimo pagrindiniame kelyje, informuojame, kad leistinas važiavimo greitis gali būti mažinamas prie tam tikrų kelio techninių parametrų (staigūs vingiai, įkalnės, nuokalnės, bloga kelio dangos kokybė, kelio plotis, blogas matomumas) atsižvelgiant į Kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 reikalavimus. Minėtas kelio ruožas yra užmiesčio tipo teritorijoje, kur kelio techniniai parametrai atitinka leistiną važiavimo greitį 90 km/val., kelio ruože nėra staigių vingių, įkalnių ir nuokalnių, todėl Kelių direkcija pritarti Jūsų prašymui dėl greičio ribojimo ženklų Nr. 329 „Ribotas greitis" įrengimo pagrindo neturi. Atkreipiame dėmesį, kad greičio ribojimo kelio ženklai nėra greičio viršijimo atvejus užkardanti priemonė. 

Dėl lenkimo ribojimo, informuojame, kad Kelių direkcija organizuos ženklinimo, ribojančio lenkimo manevrus, įrengimo darbus ilgesniame ruože, nei yra esamoje situacijoje. Darbų terminai priklausys nuo oro sąlygų ir kitų sutartinių įsipareigojimų. Primename, kad leistino važiavimo greičio laikymosi kontrolę bei kitų Kelių eismo taisyklių pažeidimų kontrolę, pagal jai priskirtas funkcijas, vykdo Lietuvos policija”, - rašoma atsakyme bendruomenei. 

Žeimių miestelio bendruomenė nepraranda vilties bei viešindama savo susirašinėjimo istoriją tikisi, kad į jų išdėstytą problemą bus atkreiptas reikiamas dėmesys. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: