Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė pažymėjo, kad tiek tarptautiniai, tiek nacionaliniai teisės aktai numato, jog amžiaus nustatymo tyrimas turi būti atliekamas tik gavus nepilnamečio užsieniečio ir jo teisėto atstovo sutikimą. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad identifikuojant nelydimus nepilnamečius, nebuvo laikomasi procedūrinių garantijų, ir amžiaus nustatymo tyrimai buvo atliekami nesant paskirto atstovo. Tyrime taip pat teigiama, kad sutikimo tyrimui forma nėra reglamentuota teisės aktuose, kaip ir nėra numatyta tyrimo apskundimo procedūra. 

Pristatydama kitą tyrimą – dėl  užsieniečių migrantų vaikų padėties apgyvendinimo centruose, kontrolierė pažymėjo, kad ne visiems Lietuvoje apgyvendintiems migrantų vaikams užtikrinta teisės aktuose numatyta ugdymo pradžia. Pasak E. Žiobienės, vaiko teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimas, švietimo paslaugų teikimas yra pagrindinės vaiko gerovės sąlygos. Tyrime akcentuojama, kad teikiant nepilnamečiams migrantams ir jų šeimoms paslaugas, susiduriama su socialinių darbuotojų trūkumu, ypač Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose įstaigose. Įvertinus traumuojantį laisvės apribojimo poveikį vaikų sveikatai, migrantų vaikams apgyvendinimo vietose taip pat nuolat kyla didelis psichologinės pagalbos poreikis. Kaip ir socialinių paslaugų, psichologinės pagalbos trūkumas – viena opiausių problemų, kurios sprendimui turėtų būti imamasi neatidėliotinų veiksmų. Tyrime pabrėžiama, kad nepakankamas paslaugų prieinamumas nepatenkina individualių vaikų poreikių.

Kontrolierė  pažymoje iškėlė ir dar vieną problemą – gimę Lietuvoje vaikai nėra registruojami civilinės metrikacijos įstaigoje. Nesant vieningos atsakingų institucijų nuomonės dėl gimusių vaikų registracijos, Komitetas siūlo Teisingumo ir Vidaus reikalų ministerijoms išanalizuoti esančią praktiką bei ieškoti sprendimų, siekiant įgyvendinti vaiko teisę į gimimo registravimą, ir esant poreikiui, tobulinti teisės aktus.                  

Pristatydama  atliktą tyrimą dėl  galimo vaikų, neįleistų į Lietuvos teritoriją 2021 m. lapkričio 6 d. ir 2021 gruodžio 1 d., teisių ir interesų pažeidimo, E. Žiobienė pažymėjo, kad vertinant oro sąlygas ir kelionės maršrutą, manytina, jog pareigūnų sprendimas neįleisti šeimų su nepilnamečiais vaikais į Lietuvos teritoriją neatitiko Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 67 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos nuostatos dėl pareigos atsižvelgti į geriausius vaiko ir pažeidžiamų asmenų interesus bei to paties įstatymo 2 straipsnio 71 ir 182 dalyse įtvirtintos nuostatos dėl humanitarinių priežasčių bei pažeidžiamų asmenų.

Komitetas siūlo atsakingoms ministerijoms  išnagrinėti bei įvertinti  pažymose pateiktus pasiūlymus ir pateikti Komitetui informaciją apie priemones, kurių numatoma imtis įgyvendinant vaiko teisių apsaugos kontrolierės pateiktus siūlymus.

 

Žmogaus teisių komiteto biuro inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: