Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) per 2020 m. pirmąjį pusmetį atliko daugiau nei 2500 įvairių gaminių patikrinimus, iš kurių beveik 35 proc. patikrinimo metu buvo nustatyti teisės aktų pažeidimai. 

Per pirmąjį šių metų pusmetį, vykdant rinkos priežiūrą daugiausiai patikrinimų (65 proc.) buvo atlikta mažmeninės prekybos įmonėse, iš kurių 32 proc. patikrinimų metu Tarnybos specialistai nustatė pažeidimus. Dažniausiai patikrinimų metu nustatyti tokie pažeidimai kaip nepateikta būtina informacija lietuvių kalba, nepateikiamos naudojimo instrukcijos valstybine kalba, privalomųjų dokumentų patvirtinančių prekės atitiktį privalomiesiems reikalavimams nebuvimas, ženklinimo reikalavimų neatitikimas, nenurodytas gamintojas arba importuotojas, prekė nepažymėta CE ženklu arba CE ženklas neatitinka reglamento reikalavimų, nenurodytos saugos frazės ir kt. 

Kaip ir kiekvienais metais Tarnyba planuoja bei vykdo tikslines ne maisto produktų tikrinimų programas. Pirmąjį šių metų pusmetį buvo vykdomos suskystintų naftos dujų balionų ženklinimo ir saugos tikrinimo, kietojo biokuro kokybės tikrinimo bei internetu parduodamų chemijos prekių tikrinimo programos. 

Didmeninę prekybą vykdančių subjektų veiklą Tarnyba tikrino 331 kartą, iš kurių 44 proc. buvo nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai. Taip pat buvo patikrinta 318 elektroninių parduotuvių iš kurių beveik 50 proc. patikrinimų metu buvo nustatyti Civilinio kodekso ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo reikalavimų pažeidimai, kurie daugiausiai susiję su netinkamu informacijos pateikimu. 

Atsižvelgiant į nustatytų pažeidimų pobūdį ir mąstą, verslo subjektams buvo skirtos sankcijos: pateikti įspėjimai, skirtos baudos, surašyti Administracinių nusižengimų kodekso pažeidimo protokolai, taip pat taikytos atitinkamos rinkos ribojimo priemonės.

19 iš 29 pavojingų produktų buvo pagaminti Kinijoje.  

Vertindama į Lietuvos rinką teikiamų ne maisto produktų saugą, per pirmąjį metų pusmetį Tarnyba nustatė 29 nesaugius produktus. Nesaugiausi buvo žaislai, kurių nustatyta 12. Pavojų sveikatai kėlė leistinas ribas žaislų sudėtyje viršijančios švino ir kadmio koncentracijos, ftalatų kiekis, saugos reikalavimų neatitinkančios žaislų konstrukcijos – bandymų metu atsiskirdavo smulkios žaislo detalės, kurias vaikas gali praryti ir uždusti. Vykdant rinkos priežiūrą buvo nustatyti 7 nesaugūs buitinės chemijos produktai, 4 nesaugūs elektrotechnikos gaminiai, 2 nesaugūs baldai, 1 pavojingas kosmetikos gaminys  ir 3 kiti, saugos reikalavimų neatitinkantys gaminiai. 19 iš 29 pavojingų produktų buvo pagaminti Kinijoje. 

„Deja, bet pavojingų žaislų rinkoje kiekvienais metais nustatome daugiau, lyginant su kitomis prekių grupėmis. Todėl šių metų rudenį organizuosime seminarus ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojams, kuriuos supažindinsime su žaislų saugos reikalavimais. Taip pat rugsėjo mėnesį vykdysime žaislų saugos savaitę „Saugi žaislų dėžė“, kuria bus siekiama atkreipti vartotojų dėmesį į žaislų ženklinimą, vaiko sveikatai riziką keliančias konstrukcijas, medžiagas ir pan.“ – teigė Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorė Neringa Ulbaitė. 

Nesąžininga ir neatsakinga ūkio subjektų veikla gali ne tik iškreipti konkurenciją, bet ir kelti rimtą pavojų vartotojų sveikatai, todėl Tarnyba siekia operatyviai nustatyti bei šalinti į Lietuvos rinką teikiamus reikalavimų neatitinkančius ne maisto produktus, o gautus rinkos priežiūros rezultatus panaudoti identifikuojant prioritetines rinkos priežiūros sritis bei planuojant tikslines ne maisto produktų tikrinimų programas.  

Susipažinti su rezultatais galite čia: 2020 m. I pusmečio rinkos priežiūros ataskaita

VVTAT inf. 

Taip pat skaitykite: