Balandžio 21 dieną vyksta dvidešimt aštuntasis Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Tiesioginė posėdžio transliacija ČIA. 

Kviečiame susipažinti su posėdžio darbotvarke:  

 

 

 

Klausimo pavadinimas

Pranešėjas

Kuruojantis

komitetas

1.       

Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės mero 2021 metų veiklos ataskaitai

Mindaugas Sinkevičius

Visi komitetai

2.       

Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Valdas Majauskas

Visi komitetai

3.       

Dėl dalyvaujamojo (pilietinio) biudžeto programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lineta Jakimavičienė

Visi komitetai

4.       

Dėl Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Jolanta Stuckaitė,

Asta Komičienė

Visi komitetai

5.       

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Gintas Jasiulionis

Visi komitetai

6.       

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos patvirtinimo

Gintas Jasiulionis

Visi komitetai

7.       

Dėl pritarimo Kauno regiono plėtros tarybos nuostatų projektui

Agnė Šalomskė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

8.       

Dėl pritarimo sporto paskirties pastato ir jam priskirto žemės sklypo įsigijimui

Jolita Gumaniukienė

Visi komitetai

9.       

Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo

Danutė Petronienė

Visi komitetai

10.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo  ir atskaitomybės tvarkos aprašo  patvirtinimo

Danutė Petronienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

11.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 1TS-121 patvirtinto Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo  pakeitimo

Danutė Petronienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

12.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 7 d. sprendimo Nr. 1TS-156 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ priedo dalinio pakeitimo

Danutė Petronienė

Visi komitetai

13.   

Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Violeta Kolesnikienė,

Remigijus Osauskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

14.   

Dėl klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2022-2023 mokslo metams nustatymo

Violeta Kolesnikienė

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

15.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 1TS-96 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Violeta Kolesnikienė

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

16.   

Dėl Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo

Vytautas Žebrauskas

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

17.   

Dėl Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vytautas Žebrauskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

18.   

Dėl Jonavos kūno kultūros ir sporto centro pavadinimo keitimo ir Jonavos sporto centro nuostatų tvirtinimo

Dalia Venckevičienė

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų

19.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 1TS-56 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Daiva Ūselienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros; Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

20.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Daiva Ūselienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

21.   

Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo 2022 metams

Gediminas Ramanauskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros; Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

22.   

Dėl viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo 2022 metams

Asta Sivolovienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros; Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

23.   

Dėl viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo

Asta Sivolovienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

24.   

Dėl viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo

Asta Sivolovienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

25.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo

Modesta Bartošienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros; Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

26.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

Modesta Bartošienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros; Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

27.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės darbo su šeimomis/asmenimis tvarkos aprašo pripažinimo netekusiu galios

Valentina Demidenko,

Inga Ruzgienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

28.   

Dėl Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) ir dienos socialinės globos asmens namuose skyrimo, teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo pripažinimo netekusiu galios

Valentina Demidenko,

Inga Ruzgienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

29.   

Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo papildymo

Valentina Demidenko,

Inga Ruzgienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros; Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

30.   

Dėl Jonavos rajono socialinių paslaugų centro teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose kainos patvirtinimo

Valentina Demidenko,

Inga Ruzgienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros; Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

31.   

Dėl socialinės globos paslaugų kainų Jonavos globos namuose patvirtinimo

Agnė Jakštienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros; Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

32.   

Dėl mitybos, medikamentų, aprangos ir patalynės išlaidų finansinių ir eksploatacinių normatyvų Jonavos globos namuose patvirtinimo

Agnė Jakštienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros; Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

33.   

Dėl socialinės globos kainų Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre ir jo struktūriniame padalinyje „Gyvenimo namai“ patvirtinimo

Aurika Matutienė,

Viktorija Urbonavičienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

34.   

Dėl mitybos, medikamentų, aprangos ir patalynės, išlaidų finansinių ir eksploatacinių normatyvų Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre ir jo struktūriniame padalinyje „Gyvenimo namai“ patvirtinimo

Aurika Matutienė,

Viktorija Urbonavičienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

35.   

Dėl Jonavos nakvynės namų nuostatų patvirtinimo

Ingrida Malciuvienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

36.   

Dėl Apgyvendinimo Jonavos nakvynės namuose paslaugos skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo patvirtinimo

Ingrida Malciuvienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

37.   

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos knyga“  2021 metų veiklos ataskaitai

Danutė Janina Čepienė

Visi komitetai

38.   

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“  2021 metų veiklos ataskaitai“

Jonas Kaminskas

Visi komitetai

39.   

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos vandenys“  2021 metų veiklos ataskaitai

Romas Keliauskas

Visi komitetai

40.   

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos vandenys“ 2021 – 2024 metų veiklos plano patvirtinimo

Romas Keliauskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

41.   

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos paslaugos“  2021 metų veiklos ataskaitai

Edmundas Mulokas

Visi komitetai

42.   

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos autobusai“  2021 metų veiklos ataskaitai“

Otaras Urbanas

Visi komitetai

43.   

Dėl Jonavos r. sav., Žeimių sen., Kuigalių gyvenamosios vietovės gatvės geografinių charakteristikų keitimo

Vaidas Zakarauskas

Kaimo reikalų

44.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis remontuojamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių prioritetinių sąrašų patvirtinimo

Mantas Petrauskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

45.   

Dėl teisės įsigyti važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą nemokamai

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

46.   

Dėl humanitarinės pagalbos skyrimo Ukrainos Ivano-Frankivsko srities vyriausiojo nacionalinės policijos departamento darbuotojų profesinės sąjungos organizacijai

Jolita Gumaniukienė

Visi komitetai

47.   

Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1TS-63 „Dėl viešame aukcione parduodamo Jonavos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo“ dalinio pakeitimo

Jolita Gumaniukienė

Visi komitetai

48.   

Dėl prašymo perduoti  Jonavos rajono savivaldybei valstybinės žemės sklypus valdyti naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

49.   

Dėl patikėjimo teisės atsisakymo

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

50.   

Dėl savivaldybės būstų pardavimo

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

51.   

Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

52.   

Dėl viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo 2022 metams

Ričardas Rusteika

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: