Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė birželio 10 d. dalyvaus Europos Sąjungos (ES) vidaus reikalų ministrų Taryboje Liuksemburge. Joje bus aptarti Šengeno erdvės padėties, pagalbos Ukrainai, „Frontex“ agentūros veiklos, migracijos ir prieglobsčio politikos klausimai. Taryboje ministrė ragins efektyviau spręsti neteisėtos migracijos problemas, užtikrinti finansavimą ES išorės sienos stiprinimui ir laikinosios apsaugos ukrainiečiams įgyvendinimui, taip pat ES lygiu telkti pastangas padėti Ukrainai išminuojant šalies teritoriją.

Ministrai turės priimti svarbų sprendimą – patvirtinti bendrą Tarybos požiūrį dėl Šengeno sienų kodekso pakeitimo. Reglamento tekste numatyta, kad turi būti patvirtinti bendri ES išorės sienų apsaugos standartai, jame atsirado sąvoka „stacionarioji infrastruktūra“. Ministrės teigimu, galima pasidžiaugti šiais teigiamais reglamento teksto pakeitimais, kurių Lietuva atkakliai siekė, tačiau būtina ir toliau kelti klausimą dėl veiksmingesnių priemonių įgyvendinimo migracijos valdymo srityje.

„Šengeno padėties tema tiesiogiai susijusi su išorės sienų apsauga. Džiaugiamės matydami savo pastangų rezultatus. Tačiau skaičiuodami daugiau kaip 6 mėnesius nuo Europos Komisijos pateiktų teisėkūros pasiūlymų ir daugiau kaip metus nuo hibridinės atakos pradžios, reikšmingų pokyčių ES teisėje vis dar neturime. Be to, vis dar nesame gavę papildomo ES finansavimo išorės sienos apsaugos stiprinimui besitęsiančios hibridinės atakos akivaizdoje“, – teigia ministrė A. Bilotaitė.

Taryboje ministrė ragins ir toliau teikti visokeriopą paramą Ukrainai ir jos žmonėms, akcentuodama būtinybę ES lygiu telkti pastangas ir sukurti mechanizmą karo nusikaltimų tyrimui ir šalies teritorijos išminavimui. Ministrė taip pat pabrėš, kad didelius ukrainiečių skaičius priimančioms valstybėms narėms būtina ES finansinė parama.

Taryboje ministrai diskutuos dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros „Frontex“ funkcijų. Ministrė pasisakys už jų išgryninimą ir pastangų bei dėmesio sutelkimą į tai, dėl ko ši agentūra buvo sukurta – paramos valstybėms narėms teikimą, visų pirma ir svarbiausia – ES išorės sienos apsaugos srityje. 

Ministrai taip pat aptars Tarybai pirmininkaujančios Prancūzijos pasiūlytą solidarumo mechanizmą, kuriuo siekiama teikti pagalbą Viduržemio jūros šalims, perkeliant migrantus arba remiant jas finansiškai. Ministrė palaikys tik savanorišką ir lankstų solidarumo mechanizmą.

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: