Statytojas AB ,,Achema" pristato projektą ,,Gamybos paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių statybos bei gamybos paskirties pastato paprastojo remonto Jonalaukio k. 1, Jonavos sen., Jonavos r.", o gyventojai kviečiami susipažinti su projekto projektiniais pasiūlymais.

Kaip rašoma aiškinamojo rašto projektiniuose sprendiniuose, AB „Achemos“ gamybinės teritorijos pietrytinėje dalyje vykdoma priliuoto amonio nitrato trąšų (salietros) gamyba.  Pagaminta produkcija esamoje situacijoje iš tarpinių bunkerių personalo pagalba fasuojama į didmaišius pusvagoniuose ir autotransporte. Salietros trąšų gamyba yra vykdoma nepertraukiamu būdu 24/7, produkcija nėra sandėliuojama, bet iškart fasuojama ir kraunama į transportą.

Siekiant automatizuoti trąšų krovimą į didmaišius, planuojama įrengti pilnai automatizuotą krovimo į didmaišius įrangą, ją adaptuojant prie esamo gamybos cecho infrastruktūros. Salietros trąšų gamybos apimtys nesikeičia, naujų gamybos technologinių įrenginių nenumatoma, montuojama tik nauja fasavimo linija.

Numatomoje vystyti gamybinėje zonoje be amonio salietros fasavimo įrenginio - gamybos paskirties pastato projektuojami kitos paskirties inžineriniai statiniai: stoginė (užstatymo plotas - 1324m²) - skirta autotransporto pakrovimui iš naujai projektuojamo fasavimo įrenginio; trąšų transporterio galerija (ilgis apie 17m) apjungiantis naujai projektuojamą fasavimo įrenginio pastatą su esamu amonio salietros gamybos pastatu, pastarasis yra remontuojamas dėl angos transporterio galerijai įrengimo.

Įrengiant naują fasavimo liniją, senoji fasavimo linija bus naudojama tik trąšų krovai į hoperinius geležinkelio vagonus (kaip ir esamoje situacijoje). Dėl transporterio galerijos įrengimo bus atliekamas esamo gamybos paskirties pastato paprastasis remontas, įrengiant angą transporterio galerijai.

Plačiau su projektiniais pasiūlymais susipažinti galite: 

Pranešimas

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Viešasis susirinkimas įvyks 2024-07-25 15:00 val. nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmUyNmJiZGQtMzI1Ni00YTRlLWFjMzgtOTc3ZDMyMzI2NzUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f300c84f-87f0-4d9e-8284-1e36dbe06fbe%22%2c%22Oid%22%3a%2216f4330f-3132-4a7f-b933-b486afeb0091%22%7d

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: