Valstybinius kelius prižiūrinti AB „Kelių priežiūra“ 2022–2025 m. laikotarpiui užsibrėžė ambicingus augimo tikslus. Vienas iš pagrindinių – siekis užtikrinti atliekamų darbų kokybę ir prisidėti prie saugumo keliuose didinimo.

„Bendrovė siekia būti inovacijų (ne tik naujų technologijų, bet ir procesų, duomenų skaitmenizavimo, vadybos sistemų kūrimo) bei efektyvumo lydere kelių priežiūros ir statybos srityje. Kiekvienais metais peržiūrimos strateginės veiklos kryptys, nustatomi veiklos prioritetai. 2022–2025 m. didžiausias dėmesys bus skiriamas atliekamų darbų kokybei, veiklos efektyvumui bei darbuotojų kompetencijoms“, – tvirtina bendrovės generalinis direktorius Rolandas Rutėnas.

Svarbiausioms sritims – kryptingi tikslai

R. Rutėnas pasakoja, kad kiekvienai iš strateginių krypčių bendrovė numatė konkrečius tikslus. Jų įgyvendinimas padės jai tinkamai vykdyti pagrindines veiklas ir būti konkurencingai rinkoje.

„Kokybinius tikslus bendrovė įgyvendins ir kliento poreikių patenkinimą užtikrins per kompetentingų darbuotojų vykdomas kasdienes patrulines apžiūras, griežtesnių defektų identifikavimo reikalavimų nustatymą nei numatyta reglamentuojančiuose dokumentuose, greitą reagavimą ir defektų šalinimą. Didesnį eismo saugumą keliuose bendrovė užtikrins teikdama kelių valdytojams prevencinio kelių būklės defektų taisymo ir eismo saugumo didinimo rekomendacijas“, – tikina generalinis direktorius.

Ateinančiais metais bendrovė tęs pradėtą veiklos efektyvinimą – pilotiniuose padaliniuose kuriami ir diegiami priežiūros darbų standartai, vadovų kasdieninė vadybos rutina apims ir kitus Lietuvos padalinius. Nustačius būdą, kaip efektyviausia atlikti vieną ar kitą darbą ir įtvirtinus technikos priežiūros standartus, tampa daug lengviau pasiekti norimą rezultatą, o jo nepasiekus – identifikuoti ir pašalinti to priežastis.


Pasak R. Rutėno, 2022–2025 m. bendrovė žada daugiau dėmesio skirti ir personalo ugdymui: investuoti į kvalifikacijos tobulinimą ir didinti įsitraukimą. Taip bus sudarytos dar geresnės darbo sąlygos esamiems ir būsimiems komandos nariams.

Sieks daugiau tvarių sprendimų

Jau kurį laiką vienas iš pagrindinių „Kelių priežiūros“ siekių yra mažinti tiesioginį ir netiesioginį bendrovės poveikį aplinkai, todėl ambicingų tikslų iškelta ir šioje srityje. 2022–2025 m. bus ir toliau investuojama į aplinką tausojančius, taršą ir energetines sąnaudas mažinančius sprendimus: žaliąją energiją, efektyvesnį turimos technikos parko naudojimą, ekovairavimo kultūros diegimą, ekologiškesnių transporto priemonių įsigijimą, barstomos druskos normų mažinimą, keičiant druskos ir smėlio mišinius aplinkai draugiškesniu druskos tirpalu bei kt.

Į bendrovės planą įtraukti ne tik aplinkosauginiai uždaviniai, bet ir darbuotojų gerovės užtikrinimas.
Vienas iš svarbiausių tikslų, o kartu ir iššūkių bendrovėje – užtikrinti  dirbančių keliuose saugumą. Artimiausiais metais bus testuojamos papildomos priemonės, kurios didintų ne tik „Kelių priežiūros“ darbuotojų, dirbančių kelyje, bet ir visų eismo dalyvių saugumą, vykdoma darbuotojų ir vairuotojų edukacija.

Planuojamos daugiau nei 23.5 mln. eurų investicijos

„Kelių priežiūra“ per artimiausius metus planuoja daugiau nei 23.5 mln. eurų investicijų į įrangą, mašinas, transporto priemones, pastatų rekonstrukciją ir kt.

Lėšos daugiausia bus skirtos turimos technikos atnaujinimui, inovatyvioms technologijoms, įmonės energinio efektyvumo didinimui, kas leis mažinti sąnaudas, efektyvinti veiklą ir užtikrinti kokybę.

AB "Kelių priežiūra" inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: