Rinkimų kodeksas numato, kad pirmojo savivaldybės tarybos posėdžio metu savivaldybės nariai ir meras prisiekia, jiems įteikiami savivaldybės tarybos narių pažymėjimai.

Kaip žinia, balandžio 17-ąją į pirmąjį posėdį rinksis nauja Jonavos rajono savivaldybės taryba. Naujos kadencijos rajono tarybos posėdyje - trys klausimai:

1. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo;

2. Dėl paskyrimo laikinai vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nustatytus mero įgaliojimus;

3. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos komitetų ir jų narių skaičiaus nustatymo.

Pirmuoju klausimu, pritarus naujam tarybos veiklos reglamentui, nustos galioti Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 19 d. sprendimas Nr. 1TS-170 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 p.

Antruoju klausimu - Savivaldybės tarybos narė Birutė Gailienė bus paskirta vykdyti LR vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nustatytus mero įgaliojimus, kai jo nėra dėl atostogų, laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių.

Trečiuoju klausimu – Jonavos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui sudaromi tarybos komitetai, kurių lieka penki iš buvusių 6-ių. Sprendimo projekte kol kas neįtrauktas Kontrolės komitetas, kuris bus formuojamas vėliau bei keičiasi kelių komitetų pavadinimai.  

Siūloma naujos kadencijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetą suformuoti iš 5 narių: Birutė Daškevičienė, Elegijus Laimikis,  Arūnas Rimkus, Vijolė Šadauskienė, Eisvinas Utyra. (Buvusios kadencijos komitete dirbo - Vijolė Šadauskienė (pirmininkė), Žilvinas Galimovas (pirmininko pavaduotojas), Gintas Jasiulionis, Egidijus Mažūnaitis, Andrejus Štombergas.) 

Kaimo reikalų: Žilvinas Galimovas, Renata Mikalauskienė, Artūras Neimontas, Remigijus Osauskas, Karolina Petrenčiuk-Naujokienė. (Buvusios kadencijos komitete dirbo - Artūras Neimontas (pirmininkas), Dainius Paulauskas (pirmininko pavaduotojas), Liudas Mediekša, Egidijus Sinkevičius.)

Keičiamas Miesto reikalų komiteto pavadinimas, kuris naujoje kadencijoje bus Miesto ir infrastruktūros plėtros komitetas, kuriame dirbs Erlandas Andrejevas, Povilas Beišys, Kęstutis Macionis, Valdas Majauskas, Dovilė Survilaitė. (Buvusios kadencijos komitete dirbo - Rita Latviūnienė (pirmininkė), Erlandas Andrejevas (pirmininko pavaduotojas), Gintautas Brukas, Povilas Garbauskas, Gintaras Stašionis.) 

Buvęs Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komitetas naujoje kadencijoje tampa Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos komitetu, kuriame dirbs Aldona Balutienė, Birutė Gailienė, Birutė Platkauskienė, Nerijus Šalūga, Darius Ulkštinas. (Buvusios kadencijos komitete dirbo - Birutė Platkauskienė (pirmininkė), Birutė Gailienė, Aldona Balutienė, Remigijus Osauskas, Nerijus Šalūga.) 

Buvęs Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros komitetas tampa Ekonomikos ir inovacijų komitetu, kuriame dirbs Arvydas Gasys, Liudas Mediekša, Alfonsas Meškauskas, Rimantas Sinkevičius, Marijona Širvelienė. (Buvusios kadencijos komitete dirbo - Kęstutis Macionis (pirmininkas), Alfonsas Meškauskas (pirmininko pavaduotojas), Arvydas Gasys, Saulius Jakimavičius, Marijona Širvelienė.) 

Dėl šių tarybos sprendimų projektų bei komitetų sudėties tarybos nariai balsuos tik balandžio 17-osios posėdyje, tad priimami sprendimai dar gali kisti.

Dabartinių politikų įgaliojimai nutrūks automatiškai naujiesiems savivaldos atstovams susirinkus į pirmąjį posėdį.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: