Atsisakęs dalyvauti antros pakopos pensijų kaupime asmuo, pakartotinai į sistemą automatiškai būtų įtraukiamas tik vieną kartą, susistabdžiusiems dalyvavimą, automatinis įtraukimas nebebūtų kartojamas, naujai įtraukti asmenys per tris mėnesius galėtų apsispręsti ar dalyvaus pensijų kaupime, o sukaupusieji iki 10807 eurų galėtų patys pasirinkti pageidaujamą išmokos rūšį – dėl šių ir kitų antros pakopos pensijų sistemos pakeitimų sutarta su suinteresuotomis institucijomis. Siūlymai bus teikiami Vyriausybei.

„Pasibaigus diskusijoms dėl antrosios pensijų pakopos su suinteresuotomis institucijomis – Lietuvos banku, „Sodra“, pensijų fondų ir dalyvių asociacijomis, – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teikia Vyriausybei siūlymus sistemai koreguoti. Pristatomi siūlymai yra naudingi pensijų sistemos dalyviams, tačiau jie nekeičia kaupimo principo ir tvarumo. Kai žinosime Konstitucinio Teismo poziciją dėl antros pakopos pensijų kaupimo, bus galima priimti reikalingus sprendimus sistemai dar labiau tobulinti“, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministras Martynas Šiurkus. 

Kaip žinia, dėl esamos antrosios pakopos pensijų kaupimo tvarkos Seimo opozicija kreipėsi į Konstitucinį Teismą. Ministerija palaiko šią opozicijos inciatyvą dėl antrosios pensijų pakopos sprendimų, kurie buvo priimti ankstesniais metais.

Siūloma naujiems antrosios pakopos pensijų kaupimo dalyviams (įtrauktiems nuo 2019 m.), atsisakiusiems dalyvauti kaupime, automatinį įtraukimą kartoti ne daugiau kaip vieną kartą. 2019 m. įtraukti ir atsisakę dalyvauti kaupime asmenys, pakartotinai paskutinį kartą buvo įtraukti pernai. 2020 metais įtrauktiems ir dalyvauti atsisakiusiems asmenims, šiemet įtraukimas kartojamas paskutinį kartą. Įtraukimo periodiškumas išliktų kas 3 metai arba galėtų būti pailgintas iki 5 metų. Taip pat siūloma naujai įtrauktiems dalyviams, pradėjusiems mokėti įmokas ir gaunantiems sumažėjusį darbo užmokestį, numatyti apsisprendimo laikotarpį, pavyzdžiui 3 mėnesių,  kuomet būtų galima atsisakyti kaupimo ir susigrąžinti įmokas.

Dalyviai, kurių sutartys sudarytos iki 2018 m., susistabdę kaupimą, automatiškai į sistemą pakartotinai nebebūtų įtraukiami.

Įtraukimą į antros pakopos pensijų kaupimo sistemą numatoma taikyti tik Lietuvoje nuolat gyvenantiems asmenims.

Siūloma sukaupusiems iki 10807 eurų asmenims leisti patiems pasirinkti pageidaujamą išmokos rūšį – periodinę arba vienkartinę. Privalomų periodinių  išmokų sukaupusiems 5403 – 10806 eurus nebeliktų.  Periodinių išmokų gavėjams pageidaujant, likusi dar neišmokėta suma galėtų būti išmokėta kaip vienkartinė išmoka (išskyrus tuos atvejus, kai asmenys įsigijo anuitetą, kai jiems buvo neprivaloma įsigyti).

SADM info. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: