Jau ne pirmus metus vykstančioje akcijoje „Garažiukas“  stebima, kaip yra vykdoma transporto priemonių priežiūra, remontas ar ardymas. Netinkamas ENTP tvarkymas daro žalą tiek aplinkai, tiek ir žmonių sveikatai. Šių metų akcijoje aplinkosaugininkai dėmesį kreips į ENTP surinkimo ir apdorojimo veiklą bei transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančius asmenis, o taip pat į veiklos vykdymo vietose esančius ir (ar) naudojamus kuro deginimo įrenginius. 

Akcijos „Garažiukas 2023“ tikslai 

  • Šviesti, konsultuoti fizinius ir juridinius asmenis ENTP ardymo, tvarkymo bei transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos aplinkosauginiais klausimais bei daroma neigiama žala aplinkai ir žmonių sveikatai, netinkamai ar neteisėtai vykdant minėto pobūdžio ūkines veiklas, ir prevenciškai skatinti sąmoningumą, užkertant kelią aplinkos taršai bei siekiant, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, reikalavimų. 

  • Teikti rekomendacijas, pasiūlymus kiekvienu konkrečiu atveju dėl geriausio sprendimo ūkinės veiklos legalizavimo, įrengimo ir priežiūros, kurie atitiktų galiojančius aplinkosauginius reikalavimus. Patikrinti ar fiziniai asmenys ir ūkio subjektai turi nustatyta tvarka išduotus leidimus užsiimti šia veikla ir laikosi tokiuose leidimuose nustatytų sąlygų bei ar fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimus ar vykdantys individualią veiklą, kurie atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą privačiuose garažuose, garažų bendrijose ir kitose pagalbinėse ar remonto dirbtuvių patalpose (angaruose, gamyklose, dirbtuvėse ir pan.), laikosi šią veiklą reglamentuojančių aplinkosauginių teisės aktų reikalavimų. 

  • Užkardyti/sustabdyti/nutraukti aplinkai ir žmonių sveikatai vykdomą kenksmingą veiklą, akcijos metu nustačius tokio pobūdžio pažeidimus, o kaltus asmenis patraukti administracinėn atsakomybėn ir įpareigoti pašalinti nustatytus trūkumus (jei tokie trūkumai yra nustatomi). 

Aplinkos apsaugos departamentas yra parengęs atmintines: „Transporto priemonių pridavimas (utilizavimas)“, „Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkytojams“ ir „Transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra“, kuriose galima rasti visą svarbiausią informaciją, taisykles ir reikalavimus. 

SVARBU 

  • Įmonės, kurių veikloje susidaro pavojingos ir nepavojingos atliekos (išskyrus tam tikras teisės aktuose numatytas išimtis), turi atliekų susidarymo apskaitą vesti Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS). 

  • Užsiimant ENTP ardymo veikla neturint leidimo arba nesilaikant šiame leidime nustatytų sąlygų, fiziniams asmenims užtraukia baudą nuo 300 iki 560 eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo 300 iki 1700 eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo 600 iki 1150 eurų. 

  • Juridiniams asmenims vykdant ENTP ardymo veiklą neturint leidimo numatyta bauda nuo 10 tūkst. iki 30 tūkst. eurų. Vykdant ENTP ardymo veiklą pažeidžiant leidimo sąlygas,  juridiniams asmenims gresia bauda nuo 1000–2000 eurų. 

  • Už atliekų tvarkymo pažeidimus fiziniams asmenims taikoma atsakomybė nuo įspėjimo iki 4100 eurų. 

  • Juridiniams asmenims, perdavusiems pavojingas atliekas nelegaliems atliekų tvarkytojams, gresia bauda nuo 150 iki 55 tūkst. eurų, o atliekų apskaitos pažeidimai gali užtraukti baudą nuo 150 iki 1400 eurų. 

  • Visos galimos baudos už atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nevykdymą yra numatytos Administracinių nusižengimo kodekso 247 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Aplinkos oro apsaugos įstatymo 13 str. 1 d. ir 20 str. 2 d. 

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai primena, kad apie aplinkos apsaugos pažeidimus galima pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112. Taip pat užfiksuotas nuotraukas ar vaizdo medžiagą, kai daromas pažeidimas, galima atsiųsti el. paštu info@aad.am.lt.   

Jei kyla klausimų apie aplinkos apsaugos reikalavimus, Aplinkos apsaugos departamento specialistai jus pakonsultuos telefonu 870002022 arba el. paštu konsultacijos@aad.am.lt. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: