Pastaruoju metu vis dažniau pasirodant informacijai apie įvairiose turistinėse vietose kylančius gaisrus, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) teikia informaciją vartotojams apie jų teises susidūrus su nenugalimos jėgos aplinkybėmis bei galimybe atsisakyti sudarytų sutarčių.

 

Jeigu esate išvykę į organizuotą turistinę kelionę

  • Tais atvejais, kai turisto kelionės metu jo buvimo vietoje įvyksta stichinės nelaimės (gaisras, potvynis, žemės drebėjimas ir pan.) ar kitos nenumatytos aplinkybės, kurių negalima numatyti arba išvengti, ar kuriomis nors priemonėmis pašalinti, turisto saugumu turėtų pasirūpinti kelionės organizatorius. Tai, paprastai, yra numatyta tarp vartotojo ir kelionės organizatoriaus sudarytoje sutartyje. Taigi, vartotojas turėtų kreiptis į kelionės organizatorių, o taip pat sekti Užsienio reikalų ministerijos informaciją ir esant poreikiui, kreiptis į konsulines įstaigas.

 

  • Įvykus nenumatytoms aplinkybėms (Force Majeure), turistas negalėtų reikalauti žalos atlyginimo iš kelionės organizatoriaus dėl perkėlimo į prastesnį viešbutį, nei buvo užsakyta, dėl sugaišto papildomo laiko kelionėje ar kitų patirtų nepatogumų, nepriklausančių nuo kelionės organizatoriaus. Tačiau, turistas turėtų teisę reikalauti atlyginti žalą dėl kelionės organizatoriaus įsipareigojimų, numatytų sutartyje nevykdymo.

 

  • Jei vartotojas mano, kad jo teisės pažeistos ir kilusios problemos neišsprendžia su kelionės organizatoriumi, jis gali kreiptis į VVTAT dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka. VVTAT kiekvieną ginčą nagrinėja individualiai, remdamasi pateiktais įrodymais, ginčo aplinkybėmis ir pan.

 

Jeigu turite įsigiję organizuotą turistinę kelionę, tačiau norite jos atsisakyti

  • Turistas turi teisę nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį, nemokėdamas numatyto sutarties nutraukimo mokesčio, jeigu organizuotos turistinės kelionės tikslo vietoje ar visiškai greta atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių gali tapti neįmanoma vykdyti organizuotą turistinę kelionę ar nuvežti turistus į organizuotos turistinės kelionės tikslo vietą. Tokią turisto teisę, esant nenumatytoms aplinkybėms, įtvirtina ir ES direktyva dėl Kelionių paketų.

 

  • Taigi, turistas prieš atsisakydamas sutarties turėtų įvertinti situaciją: atsižvelgti į Užsienio reikalų ministerijos teikiamą informaciją keliaujantiems , kelionės organizatoriaus teikiamą informaciją apie konkrečią situaciją. Paprastai, jeigu kelionės organizatorius vertina, jog gali įvykdyti visus sutartyje numatytus įsipareigojimus, konkreti kelionės vieta nėra paveikta nenumatytų aplinkybių, dėl kurių turistas patirtų nepatogumų, valstybinės institucijos nėra paskelbusios rekomendacijų į konkrečią šalį nevykti, kelionės sutarties atsisakymas būtų galimas pagal sutartyje numatytas sąlygas – sumokant sutarties nutraukimo mokestį priklausomai nuo likusio laiko iki kelionės ir pan.

 

  • Tačiau VVTAT visada pataria vartotojams kreiptis į kelionės organizatorių dėl galimų kelionės alternatyvų (kelionės vietos ar datos keitimo, kelionės keitimo į kuponą ir pan.), o kelionės organizatorius kviečia bendradarbiauti su turistu ir priimti abiem šalims palankiausią sprendimą. Vis dėlto, jeigu vartotojas mano, kad jo teisės dėl kelionės sutarties buvo pažeistos, jis gali kreiptis į VVTAT dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka. Kiekvieną ginčą VVTAT nagrinėtų vertindama pateiktus įrodymus bei konkrečias aplinkybes (kokios galimybės buvo vykti į kelionę konkrečiu metu, kur buvo numatyta konkreti gyvenamoji vieta ir pan.).

 

Jeigu keliaujate savarankiškai

  • Jeigu nesate sudarę organizuotos turistinės kelionės sutarties, esate savarankiškai įsigiję oro vežėjo, viešbučio ar kitų apgyvendinimo paslaugų teikėjo paslaugas. Tokiu atveju, reikėtų atidžiai įvertinti su kiekvienu paslaugos teikėju sudarytos sutarties sąlygas.

 

 

  • Paslaugų teikėjo įsipareigojimai ar vartotojo galimybė nutraukti sutartį, paprastai, būna numatyta konkrečioje sudarytoje sutartyje. Kiekvienu atveju, jeigu kyla ginčas tarp vartotojo ir paslaugų teikėjo dėl sutarties vykdymo, vartotojas turi teisę kreiptis į dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka į VVTAT (kai paslaugos teikėjas įsisteigęs Lietuvoje) arba nemokamos pagalbos ir patarimų į Europos vartotojų centrą Lietuvoje (kai paslaugos teikėjas įsisteigęs kitoje ES valstybėje, Norvegijoje ar Islandijoje).

VVTAT info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: