Aplinkos apsaugos departamentas, įgyvendindamas atvirų duomenų politiką ir kartu skatindamas visuomenės sąmoningumą bei nepakantumą aplinkosauginiams pažeidimams, nuo šiandien pradeda viešai skelbti duotų privalomųjų nurodymų 2023 m. informaciją.

Privalomasis nurodymas – tai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duodamas įpareigojimas asmeniui per tam tikrą terminą įgyvendinti įstatymais numatytas pareigas, pvz., nutraukti pažeidimą, imtis priemonių, kad aplinkosauginių pažeidimų arba žalos aplinkai būtų išvengta ar ji būtų sumažinta, pašalinti pažeidimo sukeltas pasekmes, įgyvendinti aplinkos atkūrimo priemones. Privalomieji nurodymai duodami po įmonių veiklos patikrinimo, kai patikrinimo metu randami aplinkosauginiai pažeidimai.

Kokius veiksmus įmonės įpareigojamos atlikti, priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, gresiančios ar jau padarytos žalos aplinkai. Pavyzdžiui, privalomuoju nurodymu įmonė gali būti įpareigota sutvarkyti nelegalias atliekas, atstatyti aplinkai padarytą žalą, įžuvinti vandens telkinius, gauti taršos leidimą ar civilinės atsakomybės draudimą, pasirengti teršalų likvidavimo planus, atlikti taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizaciją ir kt. Departamento pareigūnai kontroliuoja, kaip įmonės vykdo privalomuosius nurodymus. Tais atvejais, kai reikalavimai nevykdomi, kreipiamasi į teismą ir taikomos įstatymais numatytos sankcijos.

„Privalomasis nurodymas skirtas viešajam interesui – mūsų visų teisei į švarią ir sveiką aplinką – apginti. Lietuvoje būsime bene pirmieji tarp priežiūros institucijų, kurie sistemiškai atveria tokio pobūdžio informaciją. Ja siekiame visuomenę informuoti ne tik apie mūsų veiklą, bet ir apie aplinką, kurioje gyvename“, – sako departamento direktorius Giedrius Kadziauskas.

Nuo 2023 m. pradžios departamentas jau yra davęs juridiniams asmenims per 100 privalomųjų nurodymų (PN). Daugiausia jų duota Vilniaus miesto ir rajono sav. juridiniams asmenims – 17 ir Klaipėdos miesto ir rajono sav. – 16. Šiauliuose – 8, Panevėžyje ir Kaune – po 7, Radviliškyje – 6, Kretingoje, Kaišiadoryse – po 5, Alytuje – 4, Šakiuose, Zarasuose, Akmenėje, Kėdainiuose, Trakuose – po 3, Marijampolėje, Anykščiuose, Utenoje, Joniškyje, Kelmėje – po 2, Jonavoje, Širvintose, Kupiškyje, Plungėje, Rietave, Visagine – po 1 PN.

Departamento pareigūnai pastebi, kad keičiasi įmonių požiūris į aplinkai atsakingą elgesį, pavyzdžiui, iš visų šiemet duotų privalomųjų nurodymų 49 jau įvykdyti, 35 vykdomi. Taigi šiuo metu neįvykdyta tik penktadalis (23) privalomųjų nurodymų.

„Privalomųjų nurodymų viešinimas – labai svarbus žingsnis sprendžiant aplinkosaugines problemas. Departamentas imasi priemonių, kad užsiimti nelegalia, aplinkai žalinga veikla būtų sudėtinga ir nepatogu ir kad aplinkosauginius pažeidimus darančios įmonės negalėtų to nuslėpti nuo visuomenės. O įmonės, saugančios savo reputaciją, supranta, kad jų veikla daro didelį poveikį ne tik aplinkai, bet ir daugeliui visuomenės gyvenimo sričių, todėl prisiima ir didesnes pareigas“, – sako G. Kadziauskas.

Susipažinti su išsamia privalomųjų nurodymų informacija galite čia.

Aplinkos apsaugos departamento info. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: