Aplinkos apsaugos departamento Taršos prevencijos ir cheminių medžiagų kontrolės skyrius informuoja, kad cheminių medžiagų gamintojų ir importuotojų įmonėms būtina registruoti chemines medžiagas, jeigu jų į Bendrijos muitų teritoriją importuojama daugiau nei viena tona per metus.

Importuojant cheminių medžiagų į Europos Sąjungą daugiau kaip vieną toną per metus, būtina medžiagas užregistruoti REACH reglamento nustatyta tvarka.

„Atkreipiame dėmesį, kad registracija būtina beveik visoms daugiau nei vieną toną cheminių medžiagų per metus iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą importuojančioms įmonėms. Tai ypač aktualu statybines medžiagas, dažus ar klijus importuojančioms įmonėms, dideliais kiekiais įsivežančioms nenatūralios kilmės bitumo, gipso, gesintų kalkių, butilakrilato ir pan.“, – teigia Taršos prevencijos ir cheminių medžiagų kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Julita Šiuipienė.

Su tam tikromis išimtimis neįregistruotas chemines medžiagas draudžiama importuoti į Europos Sąjungą ir tiekti Europos Sąjungos rinkai. Įmonės, ketinančios importuoti šių medžiagų daugiau nei vieną toną per metus, privalo pateikti Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) užklausą dėl medžiagos prieš ją importuodami.

„Chemines medžiagas reikia registruoti tam, kad būtų įvertintas jų keliamas pavojus ir galima rizika naudojant. Registracijos reikalavimas taikomas atskiroms cheminėms medžiagoms, mišinio sudėtyje esančioms cheminėms medžiagoms ir tam tikrais atvejais – gaminių sudėtyje esančioms cheminėms medžiagoms“, – sako aplinkosaugininkė.

Be to, tokioms cheminėms medžiagoms, kurios jau reglamentuojamos kitais teisės aktais (pavyzdžiui, vaistams arba radioaktyviosioms medžiagoms), taikomos išimtys. Tokiais atvejais REACH reglamento reikalavimai taikomi iš dalies arba netaikomi.

Taip pat teisės aktai numato, kad rinkoje nustatytas importuotas neregistruotas medžiagas privalu pašalinti ir susigrąžinti iš rinkos.

„Parduotų cheminių medžiagų susigrąžinimas iš  rinkos įmonėms labai nuostolingas procesas, nes, pavyzdžiui, statybos sektoriuje išplatintų medžiagų kiekiai per metus siekia daugiau nei 600 tonų. Todėl norime pabrėžti, kad registracija būtina, kitaip gresia ir administracinė atsakomybė“, –  pabrėžia J. Šiuipienė.

Už registracijos reikalavimų nesilaikymą Administracinių nusižengimų kodeksas numato baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 300 iki 1750 eurų.

Už cheminių medžiagų nesugrąžinimą iš rinkos įmonėms gresia baudos nuo 300 iki 1300 eurų.

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: