Šios dienos posėdyje socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui pristatė Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plano projektą socialinės apsaugos ir darbo srityje.

Priemonių plane Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai numatomi įgyvendinti socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių įgalinimo ir aukštos pridėtinės vertės ekonomikos prioritetai. M. Navickienė aptarė planuojamus įgyvendinti projektus ir iniciatyvas. Ministrė taip pat įvardijo prioritetinius veiksmus, kurių jau imtasi ar ketinama imtis.

Planuojama:

peržiūrėti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikių nustatymo sistemą ir ją pakeisti siekiant pagalbą teikti individualizuotai;

apsvarsčius tvarius finansavimo šaltinius peržiūrėti pensijų indeksavimo teisinį reguliavimą;

parengti naują negalios nustatymo modelį, atitinkantį asmens individualių poreikių tenkinimą;

kompleksiškai įvertinti šalpos išmokų sistemą, siekiant sparčiau didinti šalpos pensijas, nepaneigiant paskatų dirbti, taip pat įteisinti vienišo asmens išmokas;

kompleksiškai peržiūrėti ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas artinant šių išmokų minimalius dydžius prie minimalių vartojimo poreikių dydžio;

optimizuoti Užimtumo tarnybos veiklos procesus ir funkcijas, sustiprinti bendradarbiavimą regionuose siekiant didinti gyventojų užimtumą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pažymėjo, kad valstybė šiuo metu siūlo didelį spektrą paslaugų, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad tos paslaugos žmogui reikia ar ji yra geriausia vien dėl to, kad tai siūlo valstybė. Žmonės patys turi pasakyti, kokių paslaugų jiems reikia. Ministrė pažymėjo, kad net jei kas nors „savęs ir nepamatys priemonių plane, tai nereiškia, kad nebus daromi darbai“.

Komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė pastebėjo, kad priemonių planui įgyvendinti, o kartu ir tikslams pasiekti, yra labai svarbus laikas. Todėl domėtasi priemonių įgyvendinimo eiliškumu ir grafiku, taip pat, kokius įstatymų projektus planuojama teikti Seimui pavasario sesijoje.

Komiteto nariai atkreipė ministrės dėmesį į neįgaliųjų įdarbinimo problematiką, kuomet nepakankama kvalifikacija tampa pagrindine įsidarbinimo kliūtimi, o ne darbdavių nenoras įdarbinti negalią turintį asmenį; į neįgalių vaikų ugdymą ir mokslą bei vėlesnį įdarbinimą, taip pat į tai, kad tėvystės ugdymą tikslinga derinti su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija; į būtinybę suteikti atokvėpio paslaugas asmenims, prižiūrintiems neįgalius asmenis šeimose; „kūdikio kraitelio“ poreikį; vaiko globos (rūpybos) išmokų didinimą, teiravosi apie sprendimus dėl vaiko priežiūros išmokos reglamentavimo.

Ateinančią savaitę priemonių plano projektą ketinama viešai paskelbti.

 

Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuro parengta informacija

Taip pat skaitykite: