Ar diskutuosime dėl Baldų klubo (fragmentų išsaugojimo)?

Ar diskutuosime dėl Baldų klubo (fragmentų išsaugojimo)?
RGP 10
2018-08-10 09:44 2018

Baldininkų seniūnaitijos gyventojas Gvidas Mazgelis: 

„Žinote Baldų klubą? Taip, tai Jonavos pastatas-vaiduoklis, keliantis grėsmę lankytojams, gretimų įstaigų auklėtiniams.  Pagrįsto nerimo šaltinis. Viltingai džiugu, kad  2018 birželį – (t.y. jau daugiau nei prieš 7 savaites!) – Jonavos r. savivaldybė pagaliau perėmė šį pastatą savo žinion. Tikėkimės, kad artimiausiomis dienomis – o ne mėnesiais – statinys bus (visas) saugiai aptvertas, neprieinamas pašaliniams. 

Galime pasidžiaugti, kad po kelių metų laukimo Savivaldybė pagaliau skyrė lėšų statinio problemoms spręsti (= griovimui). Visgi nesinori tikėti, kad buvę Jonavos – (ne (tik) Baldų kombinato! – Kultūros namai bus visiškai sulyginti su žeme, nepaliekant jokios žymės, – kaip socialiniame tinkle FACEBOOK pagrįstai nuogąstauja jonaviečiai, šį klausimą viešumon kelia ir rajono politikai. 

Dėl pastato fragmentų išsaugojimo. Galbūt galime palikti visas (išlikusias net 6!) aukštas kolonas, gal net ir pastato skliautus? Tokio architektūrinio didingumo nerasime visame rajone... Nesinorėtų tikėti, kad neliks įspūdingų statinio elementų, kaip, pvz., reikšmingos savo dalies jau neteko istorinio Markutiškių dvaro pagrindinis pastatas. 

Apskritai norėtųsi daugiau viešumo Jonavos r. savivaldybėje! Priimant visus bendruomenei svarbius sprendimus (ne tik aptariamu atveju).

Be architektūrinės vertės taip pat pažymėtina ir statinio kultūrinio gyvenimo istorija. Baldų kombinato kultūros namai buvo Jonavos rajono, ne tik miesto (ar miesto dalies) kultūros židinys – jo pasekėju tapo dabartinis Jonavos kultūros centras. Baldų klubas taip pat buvo ir Meno Meka (jame daugiau nei dešimtmetį glaudėsi tuometė Jonavos muzikos mokykla). Vakarų Europoje daug kur miesto istoriją mena išlikusios kultūrinio objekto dalys (pvz., statinių sienos, arkos, laiptai ar pan.), jos integruojamos į šiuolaikines urbanistines erdves. Gal galime išsaugoti unikalius istorinio Jonavos pastato fragmentus? 

Įdomu, ką apie tai mano rajono Taryba, Baldininkų seniūnaitis, buvę Baldų kombinato darbuotojai, seniūnaitijos, o galų gale ir viso miesto gyventojai? Galbūt verta įtraukti daugiau žmonių, paklausti įvairių asmenų nuomonės – juk vien jau mieste gyvena įvairių kompetencijų specialistų, kurie - jei jie būtų asmeniškai paklausti - mielai pateiktų savo vertingą nuomonę. 

Pvz., Lietuvos parlamente – svarstant klausimus, pasitelkiamos ne tik ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, bet ir piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai, pataisos, pastabos. Galbūt ir mes galime pradėti kloti pamatus bendruomeniškam kalbėjimui, diskusijoms, požiūrių įvairovės fiksavimui? 

Apskritai norėtųsi daugiau viešumo Jonavos r. savivaldybėje! Priimant visus bendruomenei svarbius sprendimus (ne tik aptariamu atveju). Žiniasklaidoje minima, kad dėl Baldų klubo svarstė Miesto reikalų komitetas. Būtų prasminga išviešinti Tarybos komitetų, komitetų, darbo grupių bei kt. struktūrų veiklą. Padaryti viešai prieinamą medžiagą internete (pasiteirautos bei gautos nuomonės, siūlymai, svarstymas, išvados, gyventojų pozicija). 

Pvz., skandinavams įprasta, kad šeimininkas, bendruomenės ar organizacijos vadovas pasirūpina, jog būtų išgirsti visi (neatsižvelgiant į pareigas, patirtį ar gebėjimą kalbėti viešai). Paprastai visų iš eilės paklausiama, ką žmonės apie tai mano, siūlo ir pan. Vien tai, kad žmogus turi savo nuomonę, jau yra labai svarbu... Todėl mažiausiai, ką galime drauge padaryti, tai ją išgirsti. Taip pat užtikrinti, kad išreikšta nuomonė nebūtų užgožta/nuvertinta, o į ją būtų atsižvelgta ar bent jau ji išgirsta. Skirtingų nuomonių įvairovė, jų išsakymas bei išklausymas Skandinavijoje pasitarnauja kaip resursas labiau apgalvotiems, pagrįstiems ir toliaregišk(esn)iems sprendimams. Be to, atsiklausiamieji asmenys jaučiasi esą Bendruomenės dalimi, atsakingi už sprendimą, jei jie būna įtraukiami į priėmimą. 

Deja, bet turime pripažinti, kad mes, lietuviai, vis dar nesikreipiame į Bendruomenę, jos narius, pritrūkstame kantrybės išklausyti kitus, ieškoti bendro sprendimo drauge. Nors ir deklaruodami, kad įir eilinio bendruomenės nario idėja gali būti gera, vis dėlto pasąmoningai tikime, kad tik vadovybės pasiūlymai ar ekspertams kilusios idėjos gali būti tinkamos visai bendruomenei, organizacijai. Tad turime daug erdvės kalbėjimui(si), nuomonių pasidalijimui, demokratiškumo plėtrai.“ 

Jonavos miesto seniūnas Povilas Beišys: 

„Noriu padėkoti p.G.Mazgeliui už keliamus klausimus ir rūpestį miestu, jo pastatais, gyvenamąja aplinka. Jonavos rajono savivaldybės administracija, miesto seniūnija panašių klausimų iš gyventojų sulaukia labai dažnai.

Kalbant apie konkretų pastatą adresu Mokyklos g. 2, Jonava, visų pirma reikia įvertinti jo dabartinę būklę ir tai, kaip jis tapo savivaldybės nuosavybe?

Pastatas pastatytas 1958 metais kaip tipinis to meto kultūros rūmų pavyzdys arba projektas. Ypatingai noriu akcentuoti pastato kolonas, dėl kurių labiausiai susirūpinęs p.Mazgelis. Teko bendrauti su keletu gyventoju, kurie žino, kaip tuo laiku buvo vykdomos šių kolonų statybos. Kolonos pastatytos iš plytų ir aptinkuotos. Jos buvo statytos kaip neatskiriama pastato dalis, nes savarankiškai jos neišstovėtų, kadangi jas statant, tuo metu nebuvo naudojamos gelžbetoninės konstrukcijos, todėl vien jų išsaugojimas iš esmės yra netikslingas, nes bet kuriuo atveju jas reikėtų ardyti, tvirtinti, o tai būtų beveik tas pats, kas naujų kolonų pastatymas.

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, tuometiniai Baldų kombinato savininkai jį apleido, o paskui pardavė, greičiausiai tikėdamiesi, kad privatūs savininkai juo rūpinsis ir vykdys jiems priimtiną veiklą. Tačiau atsitiko taip, kad labai greitai šis pastatas buvo nusiaubtas, liko be langų, perdangų, durų, be vidaus apdailos. Šis pastatas jau kelis dešimtmečius buvo avarinės būklės, keliantis realią grėsmę gretimiems gyventojams. Per tą laikotarpį pastatas pakeitė ne vieną šeimininką, tačiau nei vienas iš jų pastatu nesirūpino ir nerodė jokio susidomėjimo jį atstatyti, renovuoti ar pagaliau nugriauti ir jo vietoje pastatyti kažką kitą. Vietoj to pastatą nuolat buvo siūloma įsigyti, t.y. jis buvo perparduodamas. Paskutinis savininkas jį įsigijo iš antstolių.

Pastatas yra labai pavojingos būklės ir kelia realią grėsmę vaikams, gyventojams ir visiems aplinkiniams, savivaldybės administracija, pritariant savivaldybės tarybai nusprendė šį pastatą įsigyti ir jį nugriauti.

Prieš perkant šį pastatą, savivaldybė užsakė nepriklausomų turto vertintojų išvadas dėl pastato būklės. Išvados buvo itin neguodžiančios: „Apžiūros metu pastebėta, jog vertinamas turtas yra neeksploatuojamas, apgriuvęs ir apleistas. Dalis pastato yra visiškai sunaikinta. Likusi tik dalis sienų, nedidelė dalis stogo, pastato vidus suniokotas. Yra išlikusios pastatą puošusios kolonos, kurios būdingos sovietmečio architektūrai. Atsižvelgiant į vertinamo turto aprašymą, apžiūros metu užfiksuotą informaciją, vertintojas priima, jog vertinamo turto būklė yra bloga. Fizinio nusidėvėjimo procentas – 69%“.

Įvertindama šiuos faktus, ypatingai atkreipdama dėmesį tai, kad ne vienerius metus vietos bendruomenės nariai, „Lietavos“ mokyklos ir vaikų globos namų administracija nuolat skundėsi tuo faktu, kad pastatas yra labai pavojingos būklės ir kelia realią grėsmę vaikams, gyventojams ir visiems aplinkiniams, savivaldybės administracija, pritariant savivaldybės tarybai nusprendė šį pastatą įsigyti ir jį nugriauti. Jonavos rajono savivaldybės taryba patvirtino savo apsisprendimą griauti šį pastatą, skirdama tam finansavimą 2018 m. liepos mėnesio tarybos posėdyje.

Kaip tik šiuo metu jau yra vykdomos viešojo pirkimo procedūros pastato (Baldų klubo) esančio Jonavos miesto Mokyklos g. 2 griovimo darbams įsigyti.

Taip pat yra gauta daug prašymų įrengti šiame miesto kvartale viešų erdvių laisvalaikio praleidimui. Nugriovus šį pastatą, bus puiki vieta visoms idėjoms realizuoti, todėl labai lauksime visų miesto gyventojų ir ypač Fabriko ir Mokyklos gatvės gyventojų pasiūlymų.

Diskusijos apie tai, ar nebūtų verta išsaugoti kažkurias pastato konstrukcijas, užtrunka keletą metų ir kainuotų daug mokesčių mokėtojų pinigų, juolab, kad šis sovietinių laikų pastatas yra niekuo neišskirtinės architektūros pavyzdys, nežiūrint į tai, kad jis vyresnio amžiaus miesto gyventojams neabejotinai turi emocinės vertės. Reikia suprasti ir tai, kad kol vyks diskusijos, pastatas toliau stovės, keldamas grėsmę miesto gyventojams, ypatingai vaikams.

Manau, Jonavos rajono savivaldybės taryba priėmė teisingą ir racionalų sprendimą – nugriauti minėtą pastatą.“ 

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnioji specialistė Edita Jakutienė: 

„Atsakydama į gyventojo pareikštą nuomonę, informuoju, kad kompetentingos Lietuvos Respublikos institucijos, tokios, kaip Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir departamento Vertinimo taryba niekada nėra įžvelgę ir nustatę buvusio Baldų kombinato klubo pastato vertingųjų savybių ar reikšmingumo lygmens, dėl kurių objektas galėjo būti pasiūlytas įrašyti į Nekilnojamojo kultūros paveldo registrą. Pastatas neturi ypatingos architektūrinės išliekamosios vertės, o tėra įdomus tik kaip būdingas tam tikro istorinio laikotarpio (sovietinio) architektūros pavyzdys, kokių yra ir kituose Lietuvos miestuose. Atgavus nepriklausomybę baldų gamybos įmonė buvo privatizuota, vėliau jai iškelta bankroto byla, o 1994 m. bendrovė reorganizuota į keletą savarankiškų įmonių. Vykstant šiems pokyčiams,  klubo veikla nutrūko, pastatu nustota naudotis ir jis buvo parduotas privačiam asmeniui, o vėliau ne kartą perparduotas, todėl atsakomybė už  pastato (ne)priežiūrą pirmiausiai teko jo tuomečiams savininkams. Kadangi neprižiūrimas, griūvantis pastatas ilgainiui ėmė kelti grėsmę aplinkinių saugumui ir gyvybei, Jonavos rajono savivaldybės administracija ėmėsi šios problemos galutinio ir manau, vienintelio tinkančio sprendimo, t.y. jo pilno nugriovimo.“ 

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Remonto ir statybos skyriaus vedėjas Mantas Petrauskas: 

„Pastatas, esantis adresu Mokyklos g. 2, Jonavoje, yra kultūros paskirties ypatingas (pagal kategoriją) statinys, į Kultūros paveldo registrą nėra įtrauktas, kaip turintis vertingųjų meninių savybių. Šiuo metu pastato būklė avarinė. Didesnė pastato dalis yra pagriuvusi, o likusios dalys yra stipriai pažeistos ir neužtikrina esminių statinio reikalavimų, tokių, kaip mechaninis patvarumas, pastovumas ir kt. Esant tokiai situacijai, pagal LR „Statybos įstatymo“ VI skirsnio 27 straipsnį (esant nugriuvus daliai pastato, nedarant įtakos kaimynams ir esant statinių priežiūrą vykdančios institucijos nurodymui), griauti galima be projekto ir statybos leidimo. Tuo tarpu norint, kad būtų nugriauta dalis pastato, paliekant priekinę dalį su kolonomis, reikia rengti pastato rekonstrukcijos projektą. Kadangi tai yra ypatingas statinys, rengiant projektą, privalo būti atlikta projekto ekspertizė. Projektas rengiamas pagal visus galiojančius teisės aktus ir reikalavimus. Todėl atsiranda papildomi reikalavimai, tokie, kaip higienos normos, pastato pritaikymas žmonėms su negalia, naudojimo saugumo reikalavimai ir kt.

Nugriauti pastatą, palikti tik kolonas ir galvoti, kad to pakanka, tikrai negalima. Kolonos „stovi“ kaip bendras karkasas kartu pastatu, tuo tarpu jeigu paliktume jas vienas kartu su skliautu, atsirastų papildomos apkrovos, kurios nebuvo vertintos projektuojant ir reiktų įvedinėti papildomus ryšius, stiprinti pamatus ir kitus sprendinius, kad atlaikytų vėjo apkrovas ir stabiliai stovėtų. Tuomet projekte atsirastų priėjimo takų įrengimas, apšvietimas, suoliukai, parkavimo aikštelė ir kiti sprendiniai, kurie reikalauja investicijų. Teritorija turėtų būti nuolatos prižiūrima, kas taip pat reikalauja papildomų išlaidų.

Nugriauti pastatą, palikti tik kolonas ir galvoti, kad to pakanka, tikrai negalima.

Šiandien savivaldybės administracija turi vieną komercinį pasiūlymą dėl pastato nugriovimo už 30 tūkst. Eur su PVM. Tiksli kaina paaiškės po griovimo darbų konkurso. Kokie būtų rekonstrukcijos kaštai, nežinome, tačiau jie neabejotinai viršytų kelių šimtų tūkstančių eurų sumą. Taip pat noriu pabrėžti, kad dažnai yra pigiau pastatyti naujas konstrukcijas, nei rekonstruoti senas.“

 

Panašūs straipsniai

Jonavietė sunerimo dėl čiurlių: ,,Nenoriu gyventi name, kuriame užmūryti ir nukankinti paukščių jaunikliai"

Jonavietė sunerimo dėl čiurlių: ,,Nenoriu gyventi name, kuriame užmūryti ir nukankinti paukščių jaunikliai" 3

Į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi Žemaitės gatvės 14-ojo namo gyventoja, kuri nerimavo dėl to, kad netrukus prasidėsianti daugiabučio renovacija gali pasikėsinti į daugybės čiurlių gyvybes. Anot moters, pa...

Ar atsisakyta minties įrengti papildomus ženklus išvažiuojant į Žeimių gatvę?

Ar atsisakyta minties įrengti papildomus ženklus išvažiuojant į Žeimių gatvę?

Žeimių ir Kosmonautų gatvių sankryžos saugumo klausimas svarstytas ir aprašytas ne kartą.  Dar vasarį dėl jo diskutuota ir Jonavos rajono savivaldybės saugaus eismo komisijoje. Kadangi Žeimių gatvė priklauso LAK...

Jonaviečiai papasakojo, kaip karantinas pakeitė jų kasdienybę

Jonaviečiai papasakojo, kaip karantinas pakeitė jų kasdienybę

Dėl koronaviruso plitimo įvestas karantinas tęsiasi jau ne vieną savaitę. Internete plinta įvairūs įrašai apie tai, ką griežtai specialistų rekomendacijų besilaikantys žmonės veikia, kaip jie tvarkosi šiuo l...

Medikų darbu šokiruota jonavietė: ,,Apžiūra galėjo tik pabloginti mano būklę"

Medikų darbu šokiruota jonavietė: ,,Apžiūra galėjo tik pabloginti mano būklę"

Į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi jonavietė Renata (vardas pakeistas, redakcijai žinomas), kuri piktinosi Všį Jonavos ligoninės Priėmimo skubios pagalbos skyriaus darbu – anot pilvo skausmais besiskundusios...

Po skaitytojos priekaištų dėl greideriavimo – griežti įspėjimai darbuotojams

Po skaitytojos priekaištų dėl greideriavimo – griežti įspėjimai darbuotojams 1

Moteris, pageidavusi neatskleisti savo vardo ir pavardės, portalui jonavoszinios.lt atsiuntė laišką su nuotraukomis, kuriose užfiksuota, kaip atrodo kelias po greideriavimo. Laiške moteris piktinasi dėl atli...

Jonavietė jaudinasi dėl iš Azijos grįžtančio sūnaus: Ar yra dar kokių nors reikalavimų be saviizoliacijos?

Jonavietė jaudinasi dėl iš Azijos grįžtančio sūnaus: Ar yra dar kokių nors reikalavimų be saviizoliacijos?

Kai šalyje vis pratęsiamas karantinas, o Valstybės ekstremaliųjų situacijų centras nuolat atnaujina saugumo reikalavimus, kartais būna sudėtinga spėti viską suprasti ir laikytis nurodymų. Matomai tokioje než...

Olegas: Kodėl dyzelio kainos Jonavoje didesnės nei pas kaimynus?

Olegas: Kodėl dyzelio kainos Jonavoje didesnės nei pas kaimynus? 1

Šią savaitę Seime surengtoje spaudos konferencijoje Seimo narys S. Gentvilas kritikavo aukštas degalų kainas šalyje, todėl Konkurencijos tarnyba, anot jo, turi atidžiau stebėti mažmeninę degalų prekybos rink...

Miestiečiai apie šildymo sezoną: „Atdarais langais šildome lauką“

Miestiečiai apie šildymo sezoną: „Atdarais langais šildome lauką“ 3

Sinoptikai prognozuoja, kad artimiausiomis dienomis Lietuvoje bus daugiausiai saulėti orai, o temperatūra kasdien kils vis aukščiau. Jonaviečiai, išvydę tokias orų permainas, pradėjo teirautis, kada bus paba...

Skaitytoja: „Dėl neatsakingų asmenų - karantine sėdėsim iki rudens“

Skaitytoja: „Dėl neatsakingų asmenų - karantine sėdėsim iki rudens“ 2

Skaitytoja pastebėjo, kad kai kurie grožio paslaugas teikiantys specialistai nelinkę laikytis karantino sąlygų. Jonavietės pateikti įtarimai perduoti policijos pareigūnams, kurie operatyviai patikrino inform...

Skaitytoja: ,,Kaip nepasimesti? Anksčiau buvo ,,kalama", kad kaukės nesaugo nuo koronaviruso, o dabar jos - rekomenduojamos?"

Skaitytoja: ,,Kaip nepasimesti? Anksčiau buvo ,,kalama", kad kaukės nesaugo nuo koronaviruso, o dabar jos - rekomenduojamos?" 1

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų centro vadovas Aurelijus Veryga kovo 23-ąją pasirašė sprendimus, kuriuose nauji nurodymai dėl prekybos vietų lankymo, asmenų...

Skaitytoja: ,,Miestas - gražėja, bet reikėtų pagalvoti ir apie nekvepiančius reikaliukus"

Skaitytoja: ,,Miestas - gražėja, bet reikėtų pagalvoti ir apie nekvepiančius reikaliukus"

Į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi skaitytoja Rasa (vardas pakeistas, redakcijai žinomas), kuri tikino, kad  jonaviečiai patiria daug nepatogumų dėl tualetų trūkumo viešosiose erdvėse. Anot jos, pastarieji ...

Kiemuose vietas užima ir neeksploatuojami automobiliai: pernai dėl to nubausti du jonaviečiai

Kiemuose vietas užima ir neeksploatuojami automobiliai: pernai dėl to nubausti du jonaviečiai

Sausakimši daugiabučių kiemai – daugumai vairuotojų gerai žinoma problema. Dėl jos viešai nuolat keliamos diskusijos apie parkavimosi vietų skaičiaus didinimo būtinybę, netrūksta ir konfliktų tarp gretimų na...

Audronė: "Ar gali didelius šunis vedžioti kur nori? Ir palei balkonus?“

Audronė: "Ar gali didelius šunis vedžioti kur nori? Ir palei balkonus?“ 1

Gyvūnų mylėtojai ir jiems neprijaučiantys kartas nuo karto konfliktuoja dėl keturkojų priežiūros, o nesutardami tarpusavyje, kreipiasi pagalbos iš šalies.   Portalas jonavoszinios.lt gavo Audron...

Kirpėjos pakraupusios bei įbaimintos: Leido dirbti tam, kad surinktų baudas?

Kirpėjos pakraupusios bei įbaimintos: Leido dirbti tam, kad surinktų baudas? 4

Kelios kirpėjos pasakoja, kad „Jonavoje galioja savi įstatymai, apie kuriuos turbūt net pats Veryga nežino.“ Anot neseniai į darbą grįžusių kirpėjų, Jonavoje su patikrinimais „siautėja“ Nacionalinio visuomen...

Jonavietė: Ką daryti karantino laiku, kai reikia deklaruoti pajamas gyvenant socialiniame būste?

Jonavietė: Ką daryti karantino laiku, kai reikia deklaruoti pajamas gyvenant socialiniame būste?

Visi asmenys, kuriems nustatyta teisė į socialinio būsto nuomą, taip pat asmenys, gyvenantys socialiniame būste, privalo kasmet deklaruoti turtą ir pajamas už kiekvienus praėjusius kalendorinius metus, Valstybin...

Skaitytoja Mingailė: ,,Nors žmonės nekalti, kad turi dirbti nuotoliniu būdu, žalos neišvengs"

Skaitytoja Mingailė: ,,Nors žmonės nekalti, kad turi dirbti nuotoliniu būdu, žalos neišvengs"

Karantino laikotarpiu ne viena įmonė bei valstybinė įstaiga dirba nuotoliniu būdu. Dirbti iš namų buvo paprašyta ir skaitytojos Mingailės, kuri tikina, kad iš pradžių net nesusimąstė, jog dėl to nukentės ji ...