Įsigalioja teisės aktų, kurie reguliuoja atliekas apdorojančių įmonių veiklą, pakeitimai. Atliekas apdorojančių įmonių veiklos kontrolė tampa aiškesnė ir skaidresnė.

„Nuo šiol atliekas apdorojančioms įmonėms nutraukus veiklą ir neturint lėšų likusioms atliekoms sutvarkyti, jų uždarymas netaps valstybės rūpesčiu. Bus aiškiau, kaip vertinti iš perdirbtų atliekų gaminamus produktus ar laikomų atliekų kiekį. Mažinama administracinė našta verslui bei aplinkosaugos institucijoms“, – sako aplinkos viceministrė Raminta Radavičienė.

Atliekas naudojančios ar šalinančios įmonės privalės savo veiklą apdrausti tokia suma, kurios įmonės bankroto atveju užtektų padengti visas išlaidas, susijusias su atliekų sutvarkymu, naudotų įrenginių uždarymu ir jų priežiūra po uždarymo, užteršto grunto ir dirvožemio išvalymu.

Taip pat nustatyti reikalavimai atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentams, šių dokumentų pateikimo tvarka, prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos apskaičiavimo reikalavimai ir išieškojimo sąlygos. Minėtą sumą įmonės galės apskaičiuoti naudodamos specialiai sukurtą skaičiuoklę. Užpildžius atliekų tvarkymo veiklai aktualius laukelius, prievolių įvykdymo suma bus apskaičiuojama automatiškai.

Be to, sukurtos teisinės prielaidos Aplinkos apsaugos departamentui (AAD) gauti prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą, padengiančią veiklos nutraukimo išlaidas, ir organizuoti jų įgyvendinimą įmonės bankroto atveju, kad to nereikėtų finansuoti valstybei.

Dar vienas svarbus pakeitimas, kuris mažina administracinę naštą norintiems atlikti pradinį savo veikloje susidarančių atliekų apdorojimą – išplečiamas veiklų, kurioms netaikomas reikalavimas turėti taršos ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą atliekų apdorojimui, sąrašas. Taip verslas skatinamas rūšiuoti, smulkinti, suspausti, granuliuoti, džiovinti, supjaustyti, perpakuoti, atskirti, perskirstyti ar maišyti veikloje susidarančias atliekas vietoje, prieš perduodant jas atliekų tvarkytojui. Skatinamas nuotekų valymas, statybinių atliekų rūšiavimas ir apdorojimas statybvietėje ar griovimo vietoje.

Numatyta aiški valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės ir sprendimų priėmimo bendroji tvarka, kai siekiama perdirbtas ar kitaip panaudotas atliekas pripažinti ne atliekomis, o produktais. AAD įgaliotas tikrinti, ar atliekos pagrįstai nebelaikomos atliekomis, atsižvelgiant į nustatytas sąlygas ir reikalavimus.

Didžiausias leistinas laikyti atliekų kiekis nustatomas ne atliekų kodui, o konkrečiam atliekų srautui. Įtraukiama informacija apie laikomų atliekų tankius, kuriuos AAD galės taikyti nustatant laikomų atliekų kiekį. Techninis reglamentas bus derinamas elektroniniu būdu, dėl to mažės administracinė našta atliekas apdorojančioms įmonėms ir jų finansinės sąnaudos.

Kviečiame susipažinti su įsigaliojusiais teisės aktais:

Atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašas 

Atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimas 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: