„Kirtimų akcija buvo reikalinga, nes vykdant kirtimų kontrolės monitoringą ir vertinant gautus rezultatus išryškėjo tendencija, kad ne visais atvejais buvo paisoma galiojančių terminų, kai yra draudžiami medienos kirtimai ar jos ištraukimai (kai po kirtimo mediena išvežama iš miško) draudžiamuoju laikotarpiu. 

Per visą akcijos laikotarpį, nustatėme 98 pažeidimus, 3 iš jų už nustatyto kirtimo termino nesilaikymą“, – sakė Miškų kontrolės departamento direktorius Tadeuš Ablačinskij.

Kaip teigia Miškų kontrolės departamento vadovas, kirtimų terminų laikymasis svarbus tuo, kad būtų maksimaliai apsaugoti paukščiai ir jų jaunikliai, lizdai bei perimvietės.

„Nustatėme tris pažeidimus, kurie buvo susiję su kirtimo termino nesilaikymu, tai rodo, kad miškų savininkai, asmenys vykdantys kirtimus, skiria tam didesnį dėmesį ir atsakingai laikosi nustatytų reikalavimų“, – sakė T. Ablačinskij.

Per akciją dažniausi pažeidimai buvo fiksuoti dėl smulkių savavališkų kirtimų, Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų, Miško sanitarinės apsaugos ir miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių nesilaikymo.

Vykdydami akciją, aplinkosaugininkai tikrino, ar vykdant miško kirtimus laikomasi galiojančių terminų, kai draudžiami kirtimai ir medienos ištraukimas. Taip pat  vykdė griežtą miškų kirtimų ir medienos ištraukimo kontrolę kurtinių tuokviečių vietose.

Be to, buvo stebima po ugdomųjų miško kirtimų paliekamą medžių skaičių ir minimalų skalsumą, iki kurio leidžiama išretinti medyną ugdomaisiais miško kirtimais (tam tikrais laiko tarpais nebrandžiame miške iškertama dalis medžių, kuriuos palikti ūkiniu bei biologiniu požiūriu nėra tikslinga).

Aplinkosaugininkai visos akcijos metu nepaliko be dėmesio ir miško kelių būklės, pastebėję fiksavo ir kito pobūdžio aplinkosauginius pažeidimus, tokius kaip šiukšlinimas, miško paklotės niokojimas ir kt.

Aplinkos apsaugos departamento inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: