Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui reikalingas vyresnysis sekretorius (-ė), turintis (-i) ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

Pareigybės paskirtis – teikti besikreipiantiems į merą ar mero pavaduotoją asmenims informaciją; rengti pranešimus apie mero ir mero pavaduotojo veiklą, darbo susitikimus, vizitus; tvarkyti mero ir mero pavaduotojo korespondenciją; pildyti mero potvarkių registrą; vykdyti mero pavedimų ir užduočių kontrolę.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,7 – 6,3 baziniai dydžiai.

Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu brigita.slepetiene@jonava.lt iki š. m. gegužės 23 d. Pasiteirauti tel. 8 615 65411.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: