Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) primena, kad terminas rinkti rinkėjų parašus norint dalyvauti Respublikos Prezidento rinkimuose artėja prie pabaigos.

Kiekvienas Respublikos Prezidento rinkimuose kandidatuojantis asmuo turi surinkti ne mažiau kaip 20 tūkstančių jį palaikančių rinkėjų pritarimo parašų.

Rinkėjų parašus būsimieji kandidatai galės rinkti iki kovo 28 dienos, nebent nuspręstų surinktus parašus pateikti anksčiau apie tai raštu informavę VRK ir sutarę dėl popierinių parašų lapų pristatymo laiko VRK darbo valandomis. 

VRK primena, kad privalu sugrąžinti tiek užpildytus parašų rinkimo lapus, tiek tuos, kurie liko nepanaudoti.

Tuo pat metu, kai būsimasis kandidatas ar jo atstovai atvyks į VRK ir pristatys popierinius rinkėjų parašų lapus, bus stabdomas elektroninis pasirašymas „Rinkėjo puslapyje" ir fiksuojamas ten pasirašiusių rinkėjų skaičius. 

Parašų rinkimo lapai turi būti pristatyti laikantis nustatytos parašų pridavimo tvarkos, kuri numato, kad:

  • lapai turi būti susegti į bylas po 100 vnt.;
  • parašus renkantis asmuo ar kandidato, politinės partijos atstovas popieriniame rinkėjų parašų rinkimo lape įrašo bylos numerį ir eilės numerį byloje;
  • kiekvienai bylai užpildomas bylos apyrašas. Apyrašas įsegamas bylos pradžioje. Bylos sunumeruojamos ir užpildomas bylų apyrašas;
  • įgyvendinti kiti parašų pridavimo tvarkoje nustatyti įpareigojimai, patvirtinti VRK sprendimu.  

Parašų lapų perdavimo VRK metu bus surašytas Rinkėjų parašų rinkimo lapų grąžinimo aktas ir fiksuotas preliminarus (kandidatuojančio asmens arba jo atstovų nurodytas) rinkėjų parašų skaičius popieriniuose parašų rinkimo lapuose, bei „Rinkėjo puslapyje" internetu pateiktų parašų skaičius.

Priėmusi parašų rinkimo lapus VRK patikrins juos per 10 dienų ir konstatuos kiekvieno kandidato surinktų parašų skaičių.

Respublikos Prezidento rinkimai vyks gegužės 12 d.

VRK inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: