Ketvirtadienį Aplinkos ministerijoje įvyko kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija inicijuotas susitikimas, skirtas aptarti EBPO būsto prieinamumo Lietuvoje rekomendacijas, jų įgyvendinimo šalyje galimybes ir sąlygas. Aplinkos ministerija, bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, sutarė sudaryti veiksmų planą, kuriuo remiantis šalyje būtų skatinamas būsto prieinamumas ir spartesnis būsto kokybės gerėjimas.

Susitikime dalyvavo Prezidento kanceliarijos, Vyriausybės kanceliarijos, Ekonomikos ir inovacijų, Finansų, Teisingumo, Vidaus reikalų ministerijų, Lietuvos banko, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Nacionalinės žemės tarnybos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos bei VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros ekspertai, politikos formuotojai.

„EBPO siūlomų priemonių paketas didelis ir viską įgyvendinti iš karto būtų nelengva, todėl svarbu išskirti pagrindinius prioritetus. Rekomendacijų įgyvendinimas be tarpinstitucinio bendradarbiavimo neįmanomas, todėl reikia bendro sutarimo, kaip mes tą planuojame daryti. Pirmiausia reikia sutart, kas yra EBPO rekomendacijose pateiktų uždavinių koordinatoriai, o tada imtis veiksmų“, – sako viceministrė Daiva Matusevičė.

Susitikimo metu institucijų atstovai pasidalijo įžvalgomis, kaip kiekviena įstaiga galėtų įsitraukti į būsto prieinamumo gerinimo užtikrinimą, taip pat koordinuotai įsivertinti, kokias EBPO rekomendacijas jau  šiuo metu įgyvendina.

Šiuo metu Lietuvoje būsto prieinamumo klausimai yra sprendžiami skirtingų įstaigų, todėl buvo diskutuojama, kas turėtų ir galėtų imtis iniciatyvos koordinuoti šios srities klausimus. Aplinkos ministerija sutiko surinkti informaciją iš skirtingų įstaigų apie šiuo metu įgyvendinamas priemones būsto prieinamumo gerinimui. Visgi aplinkos viceministrė Daiva Matusevičė atkreipė dėmesį, kad Aplinkos ministerija neturėtų būti vienintelė iškeltų klausimų sprendimo organizatorė. Čia labai svarbus kitų įstaigų aktyvus įsitraukimas. Taip pat svarbu įsivertinti poreikį ir galimybes sudaryti sąlygas vieningam ir sistemingam būsto prieinamumo politikos klausimų koordinavimui.

Šis susitikimas yra tęsinys birželį vykusio renginio, kuriame EBPO ekspertai pristatė studiją „Politinės priemonės būsto prieinamumui Lietuvoje užtikrinti“ ir rekomendacijas Lietuvai, kaip spręsti būsto problemas.

Būsto prieinamumo gerinimą EBPO ekspertai siūlo vertinti kaip prioritetinį valstybės uždavinį ir su tuo susijusius tikslus ragina įgyvendinti ne fragmentiškai, bet sutelktai, šalinant struktūrines valdymo kliūtis ir randant tam finansavimo šaltinių.

EBPO ekspertai pasidalino, kaip pasinaudojant gerąja EBPO šalių praktika, būtų galima pagerinti būsto prieinamumą Lietuvoje. Tam išskirtos keturios pagrindinės rekomendacijos, kaip sudaryti galimybę Lietuvos gyventojams įsigyti kokybišką būstą už prieinamą kainą. Siūloma pastangas nukreipti gerinti būsto kokybę ir energijos vartojimo efektyvumą, stiprinti paramą būstui mažas pajamas gaunantiems ir pažeidžiamiems namų ūkiams, peržiūrėti būsto paramos jaunoms šeimoms schemas, panaikinti šešėlį būsto nuomos rinkoje.

Aplinkos ministerijos inf. 

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: