2021 m. gerokai sumažėjęs Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) darbo ginčų komisijų prašymų skaičius pirmąjį 2022 m. ketvirtį tendencingai augo daugiau nei penktadaliu. Pagrindinė kreipimųsi priežastis – nekinta: tai prašymai išieškoti nesumokėtą darbo užmokestį.

Pokytis pamečiui: kreipimųsi skaičius svyruoja nežymiai

Pirmąjį 2022 m. ketvirtį apžvelgti visų darbo ginčų komisijų (DGK) veiklos rezultatai. Palyginti su tokiu pat laikotarpiu 2021 m., gautų prašymų skaičius šiais metais augo 21 proc., t. y. gauta 253 prašymais daugiau. Tačiau tą patį 2021 m. laikotarpį palyginus su 2020 m., 753 atvejais rezultatai aukštesni pastaraisiais metais. 2022 m. pirmojo ketvirčio prašymų skaičius atliepia 2016 m. rezultatus, kai pirmąjį metų ketvirtį gauta atitinkamai 1 435 ir 1 468 prašymai išnagrinėti darbo ginčus.

Svarbu pastebėti, kad kreipimosi į DGK priežastys išlieka tos pačios: dažniausiai darbuotojai susiduria su laiku nesumokėto darbo užmokesčio problema. Tokie ginčai sudaro gerokai per 70 proc. visų atvejų.

Darbo ginčų komisijų gautų prašymų pasiskirstymas 2016–2022 m.:

Metai

Gautų prašymų skaičius

2016

1 468

2017

1 573

2018

1 633

2019

1 818

2020

1 935

2021

1 182

2022

1 435

Dvigubai daugėja reikalavimų dėl darbo ir poilsio laiko

Padidėjusio reikalavimo dėl darbo ir poilsio priežastis galimai – grįžimas prie įprastinių darbo sąlygų. Pasibaigus suvaržymams vis aktualesnė tampa tinkamo darbo laiko organizavimo problemos, susijusios su sudaromais darbo grafikais, viršvalandžių kompensavimu, naktinio darbo, taip pat darbo poilsio ar švenčių dienomis, organizavimu ir kompensavimu, planuojamomis ir suteikiamomis atostogomis.

Gautų prašymų pobūdis ir ginčų priežastys

Be gautų prašymų išnagrinėti ginčus dėl nesumokėto darbo užmokesčio, vis dar išlieka aktualios ir kitos su darbo santykiais susijusios problemos: nagrinėjami ginčai dėl psichologinio smurto, atleidimo iš darbo teisėtumo, baudų dėl DGK sprendimų nevykdymo, nekonkuravimo ir konfidencialumo susitarimų nesilaikymo.

Akcentuotinos ir optimistinės prognozės: šiais metais negauta nė vieno prašymo išnagrinėti ginčą dėl lyčių lygybės ir diskriminavimo bei minimalaus darbo užmokesčio už kvalifikuotą darbą mokėjimo.  

Prašymų pasiskirstymas pagal ekonomines veiklas

Išnagrinėjus visus atvejus, šiuo požiūriu tendencijos – stabilios. Prašymų išnagrinėti ginčus daugiausia gauta iš transporto ir saugojimo bei – atitinkamai – statybos sektoriaus įmonių. Kiti prašymai – iš didmeninės ir mažmeninės prekybos, apdirbamosios gamybos sektoriaus įmonių. Kitos ekonominės veiklos sričių įmonės sudaro visiškai nežymią dalį.

Išnagrinėtų bylų baigtys

Su nežymiais nuokrypiais tendencijos vyrauja ir čia: apie 41 proc. atvejų buvo tenkinti visiškai arba iš dalies, 16 proc. atmesti, o apie 35 proc. baigti pasirašius taikos sutartis arba ieškovui atsisakius visų reikalavimų dar iki DGK posėdžio arba jau posėdžio metu.

VDI inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: