Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 12 straipsnio 7 dalimi, juridiniai ar fiziniai asmenys, pagal sutartis su darbdaviais atliekantys darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas ar jų dalį, Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka kasmet turi VDI teikti informaciją apie darbdavius, kuriems teikė darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas ar dalį jų ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, atlikusių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, skaičių.

Primename, kad pareiga pateikti informaciją VDI atsiranda teikiant darbdaviams bent vieną  iš darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų, nurodytų Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A1-266/V-575, 10 punkte, įskaitant ir teikiamas konsultacijas darbuotojų saugos ir sveikatos  (DSS) klausimais  darbdaviams ar DSS dokumentų rengimą. Nepateikus informacijos VDI taikoma administracinė atsakomybė.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. EV-372 „Dėl Juridinių ir fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, informacijos teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgyvendinimo“ nustatė informacijos VDI pateikimo formą per Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemą (EPDS). Informacija už kiekvienus praėjusius kalendorinius metus privalo būti pateikta iki einamųjų metų kovo 1 dienos. Taip pat informuojame, kad EPDS yra galimybė praėjusiais metais pateiktą dokumentą nukopijuoti, jį redaguoti ir iš naujo pateikti naują dokumentą.

Prašome nesiųsti el. paštu informacijos apie suteiktas DSS paslaugas Excel arba Word formatu.

Išsamesnė informacija – VDI Informacinių technologijų  ir dokumentų valdymo skyriaus Programinės įrangos testuotoja Valerija Mačiulienė, tel. (8 5) 213 9763; el. paštas valerija.maciuliene@vdi.lt; VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyriausioji darbo inspektorė – Jolita Urbanavičienė, tel. (8 315) 74669; el. paštas jolita.urbanaviciene@vdi.lt .

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: