„Dveji Vaikų tarybos veiklos metai buvo labai darbingi ir pranoko išankstinius lūkesčius – surengėme netgi dvylika posėdžių, kuriuose palietėme nepaprastai svarbias temas mūsų visuomenei. Džiugino ir tai, kad Tarybos nariai ne tik aktyviai prisijungdavo prie jiems siūlomų iniciatyvų, bet ir patys kėlė diskusijų klausimus bei teikė pasiūlymus, kaip drauge galime tobulėti socialinėje, švietimo, finansų, aplinkosaugos bei kitose srityse. Gera žinoti, jog vaikams rūpi, kokiame pasaulyje gyvename, todėl savo nuomone, pasiūlymais ir idėjomis jie reikšmingai prisideda prie mūsų bendros ateities kūrimo“, – sako I. Skuodienė.

Pasak Tarnybos direktorės, apžvelgiant dvejus Vaikų tarybos darbo metus, ji negalėtų išskirti vieno posėdžio ar temos, kuri būtų svarbiausia, tačiau kelios vaikų įžvalgos ją ypač nustebino ir įsiminė.

„Visuomenėje dažnai girdime, jog pernelyg daug kalbame apie vaikų turimas teises ir neva pamirštame priminti vaikams jų atsakomybes. Tačiau šia tema diskutavę vaikai maloniai nustebino vienbalsiai pritardami, jog kiekvieno vaiko teisės yra neatsiejamos nuo pareigų. Svarbiausia, jog šias pareigas vaikai ne tik žino, bet ir kasdien atsakingai jų laikosi – rūpindamiesi savo  pačių sveikata, išsilavinimu bei gerbdami kitus žmones, nepaisant jų amžiaus, tautybės ar turimų poreikių“, – pastebi I. Skuodienė.

Vaikų tarybos pirmininkė: jeigu dirbtume dar vienerius metus – kalbėtume apie kultūrą ir sveikatos švietimą

Vaikų taryba pirmuosius veiklos metus paskyrusi patyčių, smurto prieš vaikus prevencijos, švietimo bei kt. problemoms spręsti, antraisiais diskutavo apie lyčių lygybę, vaiko teises bei pareigas, tautinių mažumų integraciją, finansinį raštingumą ir kt.

Vaikų tarybos pirmininkė Mija Černikaitė sako, jog dveji metai, praleisti Vaikų tarybos veikloje, jai buvo labai prasmingi, suteikę naujų žinių ir neįkainojamos patirties. 

„Manau, jog per šį laikotarpį tiek aš, tiek mano kolegos bei visi, kurie sekė mūsų kelionę, suprato, kas aktualu mums, vaikams, ir kokios problemos mus liečia labiausiai. Ruošdamiesi kiekvienam posėdžiui ir gilindamiesi į vis kitokią temą, turėjome neeilinę progą į ją pažvelgti iš arčiau – pavyzdžiui, labiau suprasti tuos, kuriems yra tekę patirti patyčias, išgirsti tuos vaikus, kurie Lietuvoje susiduria su tautinių mažumų iššūkiais, arba garsiai svarstyti, ką gali padaryti kiekvienas iš mūsų, kad vaikai, turintys specialiųjų poreikių, bet kurioje ugdymo įstaigoje jaustųsi laukiami, priimti ir suprasti,“ – mintimis dalijasi M. Černikaitė. 

Ji džiaugiasi, jog Vaikų taryboje svarstytos temos bei vaikams aktualūs klausimai ir pateikti pasiūlymai pasiekė aukščiausių Lietuvos vadovų kabinetus, Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, Nacionalinę švietimo agentūrą, šalies savivaldybes bei ugdymo įstaigas. 

Pasak, M. Černikaitės, jeigu Vaikų taryba tęstųsi dar vienerius metus, vaikams būtų labai įdomu skirti daugiau dėmesio ir padiskutuoti kultūros, sveikatos švietimo ar vaikų saugumo temomis. 

Vaikų taryba – visų šalies vaikų balsas, joje dirba 15 vaikų iš visos Lietuvos. Kiekvienas Tarybos posėdis susietas su aktualiomis temomis, juose dalyvauja įvairūs savo sričių specialistai.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: