Jonavos Panerio pradinė mokykla ir Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija gaus papildomą finansinę ir konsultacinę paramą mokinių pasiekimams gerinti.

Kokybės krepšelio lėšos apskaičiuojamos pagal mokinių skaičių, vienam mokiniui skiriant 127 eurus per metus.

Šios lėšos gali būti naudojamos švietimo pagalbai mokiniams suteikti, individualioms mokytojų konsultacijoms, naujoms ugdymo priemonėms įsigyti, mokymosi aplinkai atnaujinti, mokytojų kompetencijoms kelti, pertvarkyti bibliotekas ir kt.

„Dar gegužės mėnesį mero potvarkiu sudaryta darbo grupė atrinko dvi rajono mokyklas, galinčias dalyvauti „Kokybės krepšelio“ projekte. Įvertinus formaliuosius kriterijus, tokius, kaip mokinių skaičius įstaigoje (ne mažiau kaip 200), dabartinę mokyklų situaciją mokinių pasiekimų prasme ir iki šiol kokybės krepšelio projekte dalyvavusių rajono įstaigų patirtį, buvo priimtas sprendimas siūlyti Panerio pradinę mokyklą bei J. Ralio gimnaziją.

Nesupraskite klaidingai – tai anaiptol nereiškia, kad minėtos mokyklos yra „silpnos“. Tai reiškia, kad jos gaus puikią galimybę tobulėti.

Esame įpratę labiau investuoti į aukštesniųjų klasių pasiekimus, mat paprastai siekiama aukštesnių egzaminų rezultatų. Šįkart dėmesį kreipėme ir į pradinį ugdymą, kad jau šiame mokymosi etape pasiekimams ir asmeninei vaiko pažangai būtų skiriamas padidintas dėmesys“, - sako rajono mero pavaduotoja Birutė Gailienė.

Anksčiau „Kokybės krepšelio“ lėšas Jonavos rajone buvo gavusios Lietavos pagrindinė mokykla, Ruklos J. Stanislauskio ir Žeimių mokyklos-daugiafunkciai centrai.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) projekto „Kokybės krepšelis“ paramą šįmet skyrė iš viso 89-ioms šalies mokykloms.

„Kokybės krepšelio“ projekto trukmė – dveji metai. Lėšos kokybės krepšeliui skiriamos iš ES paramos.

Jonavos rajono savivaldybės inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: