Šiandien, balandžio 29-ąją, nuotoliniu būdu vyksta dvidešimtasis rajono savivaldybės tarybos posėdis. 

Šio posėdžio metu svarstoma beveik 60 klausimų: 

 1. Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės mero 2020 metų veiklos ataskaitai.
 2. Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai
 3. Dėl 2019 m. rugsėjo 19 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1TS-170 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 4. Dėl nevyriausybinių organizacijų finansavimo iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl valstybinės žemės, išnuomotos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
 6. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo.
 7. Dėl Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 8. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. 1 TS-158 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ priedo dalinio pakeitimo.
 9. Dėl Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 10. Dėl Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo
 11. Dėl viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo 2021 metams.
 12. Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo 2021 metams.
 13. Dėl viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo 2021 metams
 14. Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 m. veiklos ataskaitos vertinimo
 15. Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 m. ataskaitos patvirtinimo
 16. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos vandenys“ 2020 metų metiniam pranešimui
 17. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos ataskaitai
 18. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos paslaugos“ 2020 metų metiniam pranešimui
 19. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos autobusai“ 2020 metų veiklos ataskaitai
 20. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos knyga“ 2020 metų veiklos ataskaitai
 21. Dėl Jonavos rajono socialinių paslaugų centro teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose kainos patvirtinimo
 22. Dėl socialinės globos paslaugų kainų Jonavos globos namuose patvirtinimo
 23. Dėl socialinės globos kainos vienam globojamam (rūpinamam) vaikui Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centre patvirtinimo
 24. Dėl mitybos, medikamentų, aprangos ir patalynės, išlaidų finansinių ir eksploatacinių normatyvų Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre ir jo struktūriniame padalinyje „Gyvenimo namai“ patvirtinimo
 25. Dėl socialinės globos kainų Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre ir jo struktūriniame padalinyje „Gyvenimo namai“ patvirtinimo
 26. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
 27. Dėl Jonavos rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2021 metų programos patvirtinimo
 28. Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
 29. Dėl piniginės socialinės paramos teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
 30. Dėl prašymo perduoti Jonavos rajono savivaldybei valstybinės žemės sklypus patikėjimo teise
 31. Dėl Jonavos rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo
 32. Dėl Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo
 33. Dėl sutikimo reorganizuoti Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrą, prijungiant jį prie Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos
 34. Dėl klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2021-2022 mokslo metams nustatymo
 35. Dėl Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo
 36. Dėl Jonavos rajono savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 37. Dėl kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš Jonavos rajono savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo
 38. Dėl Jonavos rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 39. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. 1 TS–18 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
 40. Dėl Jonavos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 41. Dėl įgaliojimų atstovauti Kauno regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose suteikimo
 42. Dėl pritarimo partnerystės tarp Beit Sahour miesto savivaldybės (Palestinos valstybė) ir Jonavos rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika) sutarties projektui
 43. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 1TS - 225 dalinio pakeitimo
 44. Dėl prisidėjimo piniginėmis lėšomis prie Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupės projekto
 45. Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai už 2020 m.
 1. Dėl pritarimo Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai už 2020 m.
 2. Dėl Jonavos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano tvirtinimo
 3. Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo
 4. Dėl pavadinimų suteikimo Jonavos r. sav., Kulvos sen., Vanagiškių gyvenamosios vietovės gatvėms
 5. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1TS-264 „Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo” dalinio pakeitimo
 6. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. 1TS – 129 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ 2020 – 2022 m. investicijų plano suderinimo“ dalinio pakeitimo
 7. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo Nr. 1TS-143 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės būsto fondo naudojimo ir paramos būstui išsinuomoti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” dalinio pakeitimo
 8. Dėl savivaldybės būstų pardavimo
 9. Dėl materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
 10. Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
 11. Dėl prisijungimo prie centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų tvarkymo individualiųjų sistemų įsirengimo sąnaudų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 12. Dėl savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūros
 13. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Taip pat skaitykite: