Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Pigu“ Prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje Pigu.lt taisykles ir Interneto tinklalapio naudojimo taisykles.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo UAB „Pigu“ Prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje Pigu.lt taisyklių (2020-04-06 redakcija) ir Interneto tinklalapio naudojimo taisyklių (2019-09-25 redakcija) sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. sausio 21 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-196, kuriuo nustatė, kad tam tikros minimų taisyklių sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje nustatytų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Dalis minimose taisyklėse numatytų sąlygų pažeidė šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai, verslininkui suteikė teisę vienašališkai be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo keisti sutarties sąlygas, panaikino arba apribojo vartotojo teises, susijusias su pardavėju, paslaugų teikėju tuo atveju, kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas visiškai ar iš dalies neįvykdo, ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl taisyklių sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

VVTAT inf.

Taip pat skaitykite: