Siūloma išplėsti savivaldybės tarybos išimtinės kompetencijos ribas, suteikiant joms teisę savarankiškai apsispręsti dėl galimybės deleguoti nereikšmingus, standartinius sprendimus savivaldybės vykdomajai institucijai arba viešojo sektoriaus subjektams.


Tai numatančią Vietos savivaldos įstatymo pataisą įregistravo Seimo narys Eugenijus Sabutis. Anot jo, tokia galimybė jau dabar yra numatyta Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, bet dėl šių nuostatų nesuderinimo įstatymuose, savivaldybių tarybos buvo priverstos priiminėti sprendimus dėl menkaverčio turto perdavimo, dažnai jau po to, kai tas turtas būdavo sunaudotas, ypač pandemijos metu.


„Jei per pandemiją būtų laikomasi šios įstatymo nuostatos, būtų sutrikęs aprūpinimas būtiniausiomis priemonėmis. Šią neatitiktį būtina ištaisyti ir suteikti savivaldybių taryboms savarankiškumą apsisprendžiant dėl atskirų sprendimų priėmimo“,- sako projektą parengęs E. Sabutis.


Galiojančiame Vietos savivaldos įstatyme nustatyta prievolė savivaldybių taryboms priimti tarybos sprendimą dėl savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo, įskaitant ir trumpalaikį turtą. Parlamentaro E. Sabučio nuomone, tokia norma yra perteklinė, nes absoliuti dauguma savivaldybių atskiru tarybų sprendimu yra pasitvirtinusios tvarkos taisykles dėl savivaldybei nuosavybes teise priklausančio turto disponavimo.

„Tačiau net ir trumpalaikis ir mažavertis turtas negali būti panaudos pagrindais valdomas ir naudojamas tarp savivaldybių funkcijas įgyvendinančių subjektų, kol nėra patvirtinto savivaldybės tarybos sprendimo. Tai reiškia, kad šiuo metu galiojanti tvarka gali sukelti papildomą administracinę ir biurokratinę naštą ir prailgina laiko terminą, per kurį savivaldybės turtas gali būti perduodamas ir priimamas“,- dokumento aiškinamajame rašte sako parlamentaras.


Jis atkreipia dėmesį, kad praktikoje susidaro situacijos, kai savivaldybės taryba turi priiminėti sprendimus dėl labai mažos vertės turto perdavimo savo įstaigoms (pvz.: perduodami baldai, knygos, įvairi įranga ir pan.). „Dažnai tai būna formalūs sprendimai. Taip pat savivaldybės taryba turi priimti sprendimą, kai turtas perduodamas iš vienos savivaldybės biudžetinės įstaigos – kitai ir tokių sprendimų yra teikiama labai daug“,- sako E. Sabutis, pasiūlęs suteikti savivaldybių taryboms teisę savarankiškai apsispręsti dėl atskirų sprendimų delegavimo savivaldybės vykdomajai institucijai arba viešojo sektoriaus subjektams.


Galiojančiame įstatyme numatyta, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas gali būti disponuojamas tik savivaldybės tarybos sprendimu.

LR Seimo narys Eugenijus Sabutis

lrs.lt inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: