Rugsėjo 5–11 d. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) stebėtojai lankosi Estijos (est. Tapa), Latvijos (latv. Ādaži) ir Lietuvos (Rukla) kariniuose vienetuose. Šiais vizitais siekiama sudaryti galimybes ESBO priklausančių valstybių atstovams apsilankyti Baltijos šalių kariniuose vienetuose ir papildomai Lietuvoje jiems pristatyti naują ginkluotės sistemų tipą – pėstininkų kovos mašiną „Vilkas“.

Planuojama, kad pirmąsyk tris Baltijos šalis apimančiame renginyje dalyvauja virš 40 stebėtojų iš daugiau kaip 20 ESBO priklausančių šalių ir organizacijos institucijų. Paskutinis tokio pobūdžio karinės veiklos stebėjimas, sulaukęs gausaus stebėtojų būrio, Lietuvoje surengtas 2011 m. vykusių tarptautinių pratybų „Gintarinė viltis 2011“ (angl. „Amber Hope 2011“) metu.

„Tai pirmasis jungtinis 3 Baltijos šalių renginys ginklų kontrolės srityje. Tarptautine iniciatyva siekiame vykdyti bendrą ESBO stebėtojų vizitą į karinius objektus Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje ir skatinti šių trijų Baltijos šalių bendradarbiavimą ginklų kontrolės srityje. Tikimės, kad ateityje šio pobūdžio bendradarbiavimas tik stiprės,“ – teigė Krašto apsaugos ministerijos atstovas plk. ltn. Eligijus Senulis.

Šio vizito dalis Lietuvoje vyks rugsėjo 9–11 d. ir  ESBO stebėtojams bus sudaryta galimybė apsilankyti Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Mechanizuotoje pėstininkų brigadoje „Geležinis Vilkas“, kur tarptautiniai stebėtojai susipažins su šiuo Lietuvos kariuomenės kariniu vienetu, naudojama ginkluote ir karine technika, o Gaižiūnų poligone galės stebėti modernių pėstininkų kovos mašinų „Vilkas“ pristatymą.

ESBO priklausančios šalys pagal galiojančius teisės aktus įsipareigoja per 5 metus surengti organizacijos narių stebėtojų vizitus į savo pajėgų karinį dalinį (vienetą) arba stambaus masto pratybas, taip pat naujos ginkluotės ar karinės technikos demonstravimą.

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (angl. Organization for Security and Co-operation in Europe) – 57 Europos, Šiaurės Amerikos ir Centrinės Azijos valstybes bei 11 valstybių partnerių vienijanti tarptautinė organizacija. Ši regioninė saugumo organizacija kelia tikslus skatinti valstybių tarpusavio pasitikėjimą, konfliktų prevenciją ir valdymą, demokratines reformas, žmogaus teisių ir fundamentalių laisvių užtikrinimą, pilietinės visuomenės stiprinimą, laisvus ir demokratiškus rinkimus bei kt. Šiuo metu regione ESBO vykdo  ne mažiau kaip 16 misijų ir programų.

Lietuva šios organizacijos nare tapo 1991 m., o 2011 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. Lietuva pirmininkavo ESBO. Pagal galiojančius susitarimus kiekvienais metais Lietuva teikia ESBO duomenis apie kariuomenę, karinį biudžetą, gynybos planavimą ir numatomas karines pratybas. Lietuva priima ESBO šalių duomenų patikrinimo vizitus ir regiono inspekcijas.

 KAS ir www.osce.org informacija.

Renginio organizatorių nuotrauka (rugsėjo 6 d. stebėtojai lankosi Estijos kariniame vienete).                                                         

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: