Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad Europos Komisija 5-hidroksitriptofaną, paprastai maisto papildų gamyboje naudojamą medžiagą, pripažino nauju maisto produktu ir įtraukė į Naujo maisto katalogą. Šią medžiagą naudoti maisto gamyboje draudžiama, kol jos sauga nėra įvertinta Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) ir nėra ištirtas galimas poveikis žmonių sveikatai.

Nauju maistu laikomas bet kuris maisto produktas, plačiai nevartotas žmonių maistui Europos Sąjungoje (ES) iki 1997 metų gegužės 15 dienos.

Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, naujus maisto produktus galima tiekti ES rinkai, jeigu, įvertinus jų saugą, jie yra įtraukti į Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą, pateiktą Reglamento (ES) 2017/2470 priede. 5-hidroksitriptofanas kol kas nėra įtrauktas į minėtą sąrašą, todėl negali būti tiekiamas ES rinkai nei kaip maistas (maisto papildas), nei kaip jo sudedamoji dalis.

Atsižvelgdama į šią Europos Komisijos paskelbtą informaciją, VMVT pabrėžia, kad tuos maisto papildus, kurių sudėtyje yra neįteisinto naujo maisto produkto – 5-hidroksitriptofano, draudžiama tiekti ir mūsų šalies rinkai.

Vienas iš 5-hidroksitriptofano šaltinių yra augalo Griffonia simplicifolia sėklos. Tuos maisto papildus, kurių sudėtyje yra augalo Griffonia simplicifolia sėklų, kuriose natūraliai yra 5-hidroksitriptofano, į rinką tiekti leidžiama. Draudimas taikomas tik tiems maisto papildams, kurių sudėtyje yra 5-hidroksitriptofano, gauto sintetiniu būdu arba išgauto iš augalo ar jo atskirų dalių.

Maisto papildų gamintojams ir tiekėjams patariama nedelsti ir išsiaiškinti, ar jų Lietuvos rinkai tiekiamuose maisto papilduose yra draudžiamo naudoti neįteisinto naujo maisto produkto 5-hidroksitriptofano, ir imtis atitinkamų veiksmų, kad rinkai tiekiami maisto papildai būtų saugūs.

Saugiais maisto papildais laikomi tie produktai, kurie atitinka jiems taikomų teisės aktų reikalavimus, todėl tokie maisto papildai, kurių sudėtyje yra neįteisinto naujo maisto produkto – 5-hidroksitriptofano, Europos Komisijai jį paskelbus nauju maisto produktu, bus išbraukti iš notifikuotų Maisto papildų sąrašo.

Naujo maisto katalogas skelbiamas Europos Komisijos interneto svetainėje. Šis katalogas sudaromas pagal visų ES valstybių narių kompetentingų institucijų pateikiamą informaciją.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: