Lapkričio 8-10 dienomis finansų viceministras Mindaugas Liutvinskas Briuselyje dalyvaus Eurogrupės (EG) ir Europos Sąjungos (ES) finansų ministrų (ECOFIN) posėdžiuose, kuriuose didžiausias dėmesys bus skiriamas ES finansinei paramai Ukrainai, ES ekonominėms perspektyvoms ir bendrų fiskalinių taisyklių peržiūrai. Taip pat bus siekiama sutarimo dėl kitų metų ES biudžeto.

ECOFIN posėdžio metu bus aptartas ekonominis ir finansinis rusijos karo prieš Ukrainą poveikis ir finansinės paramos Ukrainai mobilizavimas, įskaitant būdus šiam tikslui panaudoti rusijos užšaldytą turtą, esantį ES teritorijoje.

„Diskutuodami dėl paramos Ukrainai negalime ignoruoti dramblio kambaryje – dėl sankcijų užšaldyto rusijos turto. Turime nebijoti jau artimiausiu metu priimti teisiškai pagrįstus sprendimus, kurie leistų Ukrainos labui panaudoti užšaldyto agresorės turto pagrindu sugeneruotas lėšas, laikomas ES finansinėse institucijose. Preliminariu vertinimu, toks sprendimas leistų per metus Ukrainos poreikiams sutelkti apie 3 milijardus eurų. Tai būtų reikšmingas pirmas žingsnis, po kurio turėtų sekti tolesni, su tarptautiniais partneriais suderinti sprendimai dėl užšaldyto rusijos turto perdavimo Ukrainai, taip atlyginant bent dalį šaliai padarytos žalos“, – teigė M. Liutvinskas.

Ministrai taip pat tęs diskusijas dėl ES fiskalinių taisyklių peržiūros. Nors tarp šalių narių yra platus sutarimas, kad būtina užtikrinti viešųjų finansų tvarumą vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, numatant pakankamai erdvės ekonomikos augimui svarbioms investicijoms, vis dar išsiskiria šalių narių nuomonės dėl konkrečių skolos naštos ir deficito mažinimo reikalavimų. Lietuva diskusijose nuosekliai siekia, kad peržiūrint fiskalines taisykles būtų įvertinta pasikeitusi saugumo situacija ir numatytas tam tikras lankstumas investicijoms į gynybinių pajėgumų didinimą.

ECOFIN metu taip pat bus aptartas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) įgyvendinimas bei tvirtinamas Lietuvos RRF plano pakeitimas. Spalio 23 d. EK teigiamai įvertino „Naujos kartos Lietuva“ plano papildymo projektą naujomis investicijomis. Atnaujinto plano apimtis padidės iki 3,8 mlrd. eurų, iš kurių apie 1,5 mlrd. eurų sudarys RRF paskolų dalies investicijos, kurios bus nukreiptos į žaliąją pertvarką ir šalies ekonomikos konkurencingumo stiprinimą.

EG posėdyje vyks ministrų diskusija dėl euro zonos makroekonominių perspektyvų, fiskalinės politikos koordinavimo kitais metais bei fiskalinės ir monetarinės politikos sąveikos. Taip pat ministrai diskutuos apie situaciją Bankų sąjungoje ir tolesnius žingsnius gilinant ES kapitalo rinkų sąjungą.

Lapkričio 10 d. vyksiančiame ECOFIN posėdyje bus siekiama sutarimo dėl kitų metų ES biudžeto. 2024 m. ES biudžeto projektą EK pristatė birželio 7 d. ir, ES Tarybos ir Europos Parlamento pozicijoms nesutapus, prasidėjo 21 d. trukmės Taikinimo procedūra, kuri baigsis š. m. lapkričio 13 d.

Finansų ministerijos info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: