Naujausi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) duomenys rodo, kad pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius skaičius per 2022 metus padidėjo daugiau nei 2 kartus, lyginant su 2021 metais. Bendras per 2022 m. gautų pranešimų skaičius siekia beveik 100 tūkst. vnt.

Daugiausiai tokių pranešimų – per 93 tūkst. vnt. – FNTT gavo iš mokėjimo bei elektroninių pinigų įstaigų, jų atsiųsti pranešimai sudarė beveik 94 proc. visų per 2022 m. gautų pranešimų. Lyginant su 2021 m., mokėjimo bei elektroninių pinigų įstaigų pateiktų pranešimų skaičius šoktelėjo daugiau nei 2 kartus.

Suaktyvėjo virtualiųjų valiutų operatorių sektorius. Jis pagal atsiųstų pranešimų skaičių rikiuojasi antroje vietoje ir FNTT pateikė daugiau nei 4 tūkst. pranešimų. Lyginant su 2021 m., šis skaičius išaugo labiausiai – beveik 83 kartus.

Per 2022 m. beveik dvigubai padaugėjo iš bankų sektoriaus gautų pranešimų skaičius – 1633 pranešimai, kai 2021 m. jų buvo 935.

„Pranešimų apie įtartinas operacijas augimo tendencija stebima jau keletą metų iš eilės. Tam įtakos turi ir besitęsianti finansų sektoriaus plėtra, naujų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų ar virtualiųjų valiutų operatorių steigimasis Lietuvoje. Tačiau stebime, kad rinkos dalyviai vis geriau supranta pinigų plovimo rizikas. Augantis pranešimų skaičius rodo, kad įpareigotieji subjektai vis geriau atpažįsta įtartiną veiklą ir apie tai informuoja FNTT“, – pastebi FNTT direktorius Rolandas Kiškis.

Daugėjo sustabdytų lėšų

Per 2022 m. finansų įstaigos net dvigubai daugiau kartų FNTT pranešė sustabdžiusios klientų pinigines operacijas. Pernai tokių pranešimų gauta 565, o 2021 m. – 253 pranešimai.

Suskaičiuota, kad sustabdytų piniginių operacijų bendra suma padidėjo 3 kartus, lyginant su 2021 m. – sustabdyta daugiau nei 162 mln. eurų, 2021 m. šis skaičius siekė per 65 mln. eurų. Toks sustabdytų lėšų augimas sietinas su padidėjusiu įpareigotųjų subjektų ir sukčiavimo bei kitų nusikalstamų veikų atvejų skaičiumi.

FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdyba (PPPV) taip pat gavo 253 prašymus iš kitų FNTT padalinių, Lietuvos policijos ir užsienio finansinės žvalgybos padalinių stabdyti lėšas finansų įstaigose, 2021 m. tokių prašymų buvo 203.

FNTT padaliniai per 2022 m. pagal pranešimus apie fizinių ir juridinių asmenų įtartiną finansinę veiklą pradėjo 11 ikiteisminių tyrimų.

Tęsiasi patikrinimai

PPPV per 2022 m. atliko 30 patikrinimų – buvo patikrinta 16 virtualiųjų valiutų operatorių, 7 bendrovių steigimo paslaugų teikėjai ir 7 bendrovės, užsiimančios prekyba turtu.

Patikrinimai buvo suplanuoti atsižvelgus į strateginės virtualiųjų valiutų operatorių sektoriaus analizės rezultatus. Taip pat, vykdant kitų įpareigotųjų subjektų priežiūrą, buvo atlikti bendrovių, prekiaujančių turtu, kai yra atsiskaitoma grynaisiais pinigais suma, lygia arba viršijančia 10 tūkst. eurų, patikrinimai.

Patikrinimų metu 25 įmonėse buvo nustatyti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (PPTFPĮ) pažeidimai, 2 patikrinimai dar tęsiami. Surinkta patikrinimų medžiaga perduota nagrinėti PPTFPĮ pažeidimų nagrinėjimo komisijai.

Minėta komisija įvertino 22 bendrovių padarytus pažeidimus. Baudos, kurių suma svyruoja nuo 2,7 tūkst. iki daugiau nei 110 tūkst. eurų, skirtos 18-ai bendrovių, 3 bendrovėms skirti įspėjimai ir 1 bendrovės atžvilgiu pažeidimų nagrinėjimas nutrauktas. Bendra komisijos skirtų baudų suma – daugiau nei 245 tūkst. eurų. Per 2021 m. komisijos skirtų baudų bendra suma siekė per 212 tūkst. eurų.

Per 2023 m. numatyta patikrinti 24 bendroves, veikiančias virtualiųjų valiutų paslaugų ir prekybos atsiskaitant grynaisiais pinigais sektoriuose. Planinių patikrinimų sąrašas skelbiamas FNTT interneto tinklalapyje.

FNTT inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: