Teisingumo ministerija šiemet 46 300 eurų skyrė įgaliotosioms vartotojų asociacijoms. Ministerija numatė bylų, susijusių su vartotojais, išlaidų kompensavimui ir vartojimo ginčų, skatinančių vartotojų ir verslininkų sutaikinimą, neteisminio sprendimo procedūrų atlikimui skirti po 25 procentus, o vartotojų apsaugos projektų įgyvendinimui – 50 procentų numatyto finansavimo.

„Šiandien, pasitinkant Europos vartotojų dieną, ypatingai svarbu kalbėti apie vieną svarbiausių mūsų veiklos prioritetų – tai veiksmingą ir stiprią vartotojų teisių apsaugą. Novatoriškos ir tikslingos priežiūros bei švietimo priemonės padės mūsų šaliai žengti atsakingo žaliojo vartojimo, skaitmeninės transformacijos ir nuolatos besikeičiančių vartotojų interesų gynimo keliu. Valstybė ieškos įvairių instrumentų, taip pat ir finansinių, kurie padėtų geriau atstovauti vartotojų interesus“, – teigia teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska. 

Įgaliotosios vartotojų asociacijos aktyviai teikė paraiškas, siekdamos apginti vartotojų interesus ir šiuo tikslu pasinaudoti valstybės biudžeto lėšomis. Išlaidų kompensavimo patvirtinimo sulaukė ir paraiška dėl bylos, susijusios su galimais „CityBee“ asmens duomenų saugumo pažeidimais.

„CityBee atvejis šiandien yra itin jautrus klausimas – nukentėjusiųjų skaičius didelis, o ir įvykis neturi precedento. Tinkamas ir lygiavertis vartotojų interesų atstovavimo užtikrinimas ginčuose yra valstybės pareiga, tikiu, kad fondas padės tapti grupės ieškinio sėkmės pavyzdžiu tokio tipo bylose“, – akcentuoja teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska.

Finansavimo sulauks  ir projektas, skirtas elektroninių parduotuvių stebėsenai bei informacinės sklaidos apie elektroninę prekybą plėtrai. Šiuo metu išryškėjo naujos vartotojų teisių pažeidimų elektroninėje erdvėje tendencijos –  kuriama vis daugiau fiktyvių elektroninių parduotuvių, aptinkama nesąžiningų pardavėjų socialiniuose tinkluose ir prekybos platformose, todėl labai svarbu stiprinti vartotojų apsaugą šioje srityje.  

Taip pat lėšos bus skirtos  tvarų vartojimą ir perėjimą prie žaliosios ekonomikos skatinančiam projektui. Jo metu vartotojams bus teikiama išsami informacija apie „žaliuosius teiginius“ elektroninėse parduotuvėse bei įmonių interneto svetainėse.

Tikimasi, kad įgaliotosioms vartotojų asociacijoms skirtas finansavimas prisidės prie geresnio vartotojų interesų atstovavimo ir šios politikos efektyvumo.

Teisingumo ministerijos inf. 

Taip pat skaitykite: