Kaip jau skelbta š. m. rugsėjo mėnesį, dainininkės vyras ir jos prodiuseris kaunietis 56 metų Elegijus Strasevičius, 69 metų gydytojas Arūnas Stučinskas iš Jonavos, 63 metų Virgilijus Šliažas ir jo 52 metų sutuoktinė Dalia Šliažienė atsidūrė teisiamųjų suole dėl labai didelio kiekio psichotropinių medžiagų laikymo, lenkimo jas vartoti, dokumentų suklastojimo arba disponavimo suklastotu dokumentu, kitų inkriminuojamų nusikaltimų. Plačiau apie tai ČIA.  

Gruodžio 28 - ąją Kauno apygardos teismas paskelbė nuosprendį 4 kaltinamiesiems, kurie padarė nusikalstamas veikas, susijusias su psichotropinių vaistų įsigijimu, naudojimu savo tikslais.

A. S. Kauno apygardos teismas nuteisė už tai, kad ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip 2020 m. liepos 17 d., nebedirbdamas valstybės ar savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigoje, todėl neturėdamas teisės verstis medicinos praktika, žinodamas, kad Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymas draudžia konsultuoti asmenis ne sveikatos priežiūros įstaigoje ir skirti jiems gydymą, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku, tačiau ne anksčiau kaip 2020 m. rugsėjo 1 d. ir ne vėliau kaip 2021 m. liepos 18 d., savo laikinose gyvenamosiose vietose bei ikiteisminio tyrimo metu nenustatytose vietose, turėdamas medicinos praktikos gydytojo licenciją ir jam suteiktą gydytojo spaudą, sistemingai klastojo receptus, padėjo kitiems asmenims ne gydymo tikslais įsigyti psichotropinių medžiagų ir įsigijo pats.

E. S. nuteistas už tai, kad laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 22 d. iki 2021 m. liepos 6 d. įgijo ne mažiau kaip 25 neužpildytus receptinius blankus su ligoninės rekvizitais, patvirtintus gydytojo A. S. antspaudu ir dalimi patvirtintų gydytojo parašu, turėdamas tikslą kartu su A. S. sistemingai klastoti receptus, panaudoti, bei padedant jam, neteisėtai vaistinėse įgyti labai didelius psichotropinių medžiagų kiekius turinčių vaistinių preparatų ir laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 22 d. iki 2021 m. liepos 6 d. savo šį nusikalstamą sumanymą Kauno mieste per 25 kartus įvykdė.

D. Š. nuteista už tai, kad sistemingai naudojo suklastotus dokumentus, turėdama tikslą neteisėtai įsigyti vaistinių preparatų ir psichotropinių medžiagų savo vartojimui, o V. Š. – už tai, veikdamas kartu su A. S., disponavo suklastotais dokumentais, juos panaudojo, bei neturėdamas tikslo platinti, neteisėtai disponavo (įgijo) didelius psichotropinių medžiagų kiekius.

Visi kaltinamieji pripažino, kad padarė nusikalstamas veikas ir gailėjosi.

Skirdamas bausmes, teismas atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus, tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininkų asmenybes, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

Teismas pažymėjo, kad bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos veikos pavojingumą ir kaltininko asmenybės pavojingumą. Tai reiškia, kad tarp siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, tarp nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdžio ir už šią veiką numatytos bausmės turi būti teisinga pusiausvyra (proporcija).

Kaltinamasis A. S. padarė du nesunkius ir apysunkį nusikaltimą, teistas, teistumas nėra išnykęs, tačiau charakterizuojamas teigiamai, yra viena jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė – jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, nuoširdžiai gailisi. Skirdamas bausmės rūšį ir nustatydamas jos dydį, teismas atsižvelgė į tai, kad kaltinamasis A. S. net 42 kartus klastojo receptus, 36 kartus padėjo ne gydymo tikslais įsigyti psichotropinių medžiagų įvairiems asmenims, 2 kartus jas įsigijo ir pats. Jis, turėdamas išsamias medicinines žinias, būdamas gydytoju, žinodamas, kad psichotropinės medžiagos, esančios medikamentų sudėtyje, neatsakingai vartojamos gali sukelti priklausomybę ir daryti žalingą poveikį organizmui, to nepaisė ir tik laimingo atsitiktinumo dėka buvo išvengta pasekmių. Dėl to teismas jam skyrė laisvės atėmimo bausmę: bausmė subendrinta su baudžiamuoju įsakymu, priimtu kitoje baudžiamojoje byloje, ir jam skirta – 2 metų laisvės atėmimo bausmė ir 1 700 Eur dydžio bauda. Teismas bausmės vykdymą atidėjo 2 metų laikotarpiui ir įpareigojo A. S. neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų be gydytojo paskyrimo, dalyvauti elgesio pataisos programoje.

Kaltinamasis E. S. padarė nesunkų ir labai sunkų nusikaltimą, neteistas, vedęs, turi nuolatinę gyvenamąją vietą ir dirba, charakterizuojamas išimtinai vien tik teigiamai, yra viena jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė – jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, nuoširdžiai gailisi. Teismas, skirdamas bausmę, taip pat atsižvelgė ir į tai, kad kaltinamasis vaistus pirko legaliai – vaistinėje, disponavo vaistais, o ne pačia psichotropine medžiaga, nors vaistas savo sudėtyje turi psichotropinių medžiagų, tačiau jos leidžiamos vartoti medicinos tikslams, t. y. tokio tipo medžiagos nėra absoliučiai draudžiamos, jos įeina į vaistų, parduodamų Lietuvos vaistinėse pagal receptus, sudėtį, šios nusikalstamos veikos pavojingumas bei žalingumas visuomenei, atsižvelgiant į padarytos veikos būdą, motyvus, yra žymiai mažesnis, negu rūšinis nusikalstamų veikų pavojingumas. Byloje taip pat nustatyta, kad E. S. vaistus vartojo pats, nėra jokių duomenų, jog kaltinamasis juos būtų platinęs ar ėmęsis kokių nors veiksmų, rodančių apie tokį jo ketinimą, savo veiksmais jokių neigiamų pasekmių kitiems asmenims nesukėlė. Visa tai įvertinęs teismas jam paskyrė subendrintą 2 metų laisvės apribojimo bausmę ir įpareigojo visą laisvės apribojimo laikotarpį tęsti darbą arba registruotis Užimtumo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, per 1 metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 100 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Taip pat paskyrė baudžiamojo poveikio priemonę – 7 500 Eur dydžio įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, ją sumokant per 12 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo.

Sutuoktinius teismas atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą 1 metų terminui be užstato, nes buvo nustatytos visos baudžiamojo įstatymo numatytos sąlygos tam.

Ši byla buvo pripažinta nevieša dalyje.

Nuosprendis gali būti apskųstas per 20 dienų nuo jo paskelbimo.

Parengta pagal archyvo duomenis bei Kauno apygardos teismo inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: