Kovo 21 d. Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje vyko respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Įtraukusis ugdymas: visi šypsomės ta pačia kalba“, kurioje dalintasi patirtimi apie aplinkų ir erdvių pritaikymo svarbą, edukacinių aplinkų pritaikymą įvairių gebėjimų mokiniams, inovatyvių technologijų ir priemonių naudojimą. Lektorių pranešimai - be galo spalvingos įvairių Lietuvos mokyklų patirčių istorijos, atskleidžiančios, kokie įtraukiojo ugdymo aspektai sekasi geriausiai, o kokias kliūtis dar reikia įveikti. Džiugu, kad į konferenciją susirinko daug bendraminčių iš įvairių Lietuvos kampelių, kuriems svarbu nuolat mokytis, bendrauti, dalintis žiniomis, kuriant kiekvieno mokinio poreikius atliepiančią mokyklą.  

Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla įtraukiojo ugdymo nuostatas įgyvendina jau ne vienerius metus, yra sukaupusi daug patirties ir turi kuo pasidalinti. Mokykloje organizuojame daug gražių ir prasmingų  veiklų, sudarančių galimybes kiekvienam mokiniui tapti brandžia asmenybe, realizuoti savo galias ir sėkmingai kurti savo ateitį. Mokykla, dalyvaudama TŪM programoje, yra atsakinga už įtraukiojo ugdymo srities koordinavimą Jonavos rajone ir kartu su kitų ugdymo įstaigų atstovais įgyvendina vieną iš TŪM programos veiklų, kuri įpareigoja sukurti švietimo pagalbos modelį, veiksiantį visoje Jonavos rajono savivaldybėje, tad konferencijos lektorių pranešimai ir įgytos žinios buvo naudingos įgyvendinant šį atsakingą iššūkį. Konferencijos dalyviai aplankė mokyklos erdves, įrengtas pagal TŪM programos lėšas, sudalyvavo mini edukacijose, išbandė naujas metodines priemones.  

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Įtraukusis ugdymas: visi šypsomės ta pačia kalba“ suteikė galimybę pabūti įtraukiojo ugdymo bendrystėje, kalbėti ir šypsotis ta pačia kalba, o sugrįžus į savo mokyklas kurti saugias, tvarias, įtraukias, savo galiomis pasitikinčias, kiekvieno mokinio mokymuisi palankias mokyklų bendruomenes.

Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos direktorė Gražina Gečienė 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: