Jonavos r. savivaldybės Turto skyrius primena, kad visi asmenys, kuriems nustatyta teisė į socialinio būsto nuomą, taip pat asmenys, gyvenantys socialiniame būste, privalo kasmet, ne vėliau kaip iki gegužės 1 d., deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) už kiekvienus praėjusius kalendorinius metus, Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikdami asmens (šeimos) metinių pajamų ir turto deklaraciją (forma FR0001). Deklaracija turi būti užpildyta tinkamai ir teisingai, privaloma pildyti deklaracijos priedą apie asmens (šeimos) per metus gautas pajamas. Kiti deklaracijos priedai pildomi priklausomai nuo to, kokį deklaruotiną turtą asmenys bei šeimos turi.

Dalis socialinio būsto laukiančių ar socialiniuose būstuose gyvenančių asmenų šios prievolės nevykdo, todėl ĮSPĖJAME, kad asmenys, kurie 2019 m. lapkričio 15 d. nebus Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikę minėtų deklaracijų už 2018 metus, bus išbraukti iš socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų sąrašų,  o socialiniuose būstuose gyvenančių ir savo prievoles pamiršusių asmenų atžvilgiu bus sprendžiamas klausimas dėl nuomos sutarčių nutraukimo arba nuomos mokesčio dydžio peržiūrėjimo, priartinant jį prie komercinei nuomai artimo nuomos mokesčio.

Daugiau informacijos galima gauti telefonu 8 349 50190, el. paštu karolina.kazakeviciene@jonava.lt  arba atvykus į savivaldybės administracijos Turto skyriaus 107 kab. pirmadieniais nuo 8 val. iki 18 val., taip pat ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.).

Jonavos r. savivaldybės Turto skyriaus informacija

Taip pat skaitykite: