Situacija. Patvirtinus natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius žemės, savininkai apie nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas informuojami registruotais laiškais. Tai informacinio pobūdžio pranešimai. Jais žemės sklypų savininkai ir kiti suinteresuoti asmenys yra informuojami apie specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, taikomas tenkinant viešąjį interesą. Beje šios sąlygos nėra naujos, jos taikomos nuo 1993 m.

Jei gavote tokį informacinį pranešimą, Jums nereikia imtis skubių veiksmų. Tais atvejais, kai manote, kad specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytos klaidingai bet kuriuo metu galėsite teikti prašymą joms tikslinti.

 

Žemėlapių tikslinimas. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos specialistai gali tikslinti pelkių ir šaltinynų bei natūralių pievų ir ganyklų žemėlapius: 1) esant pagrįstoms aplinkybėms, 2) atsižvelgiant į argumentuotus fizinių ar juridinių asmenų prašymus. Žemėlapiai tikslinami remiantis žemėlapių rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašu.

 

Argumentuoti prašymai. Žemės sklypų savininkai arba jiems atstovaujantys fiziniai ar juridiniai asmenys (pagal įgaliojimą), nesutinkantys su patvirtintuose pelkių ir šaltinynų ir natūralių pievų ir ganyklų žemėlapiuose pateikta informacija, gali teikti Tarnybai argumentuotus prašymus dėl šių žemėlapių keitimo (pagal 33 aprašo punktą): 1) teritorijų ribų koregavimo, 2) teritorijų išėmimo arba įtraukimo.

Prašyme turėtų būti nurodytas: 1) žemės sklypo(-ų), į kurį(-iuos) patenka koreguotinos arba įtrauktinos teritorijos, unikalus numeris, 2) atstovavimo pobūdis (nuosavybės teisė arba atstovavimas pagal įgaliojimą), 3) išdėstyti argumentai, kodėl reikėtų keisti žemėlapį.

Prie prašymo keisti žemėlapį reikėtų pateiktį schemą su pelkių ir šaltinynų ar natūralių pievų ir ganyklų ribomis (situacijos brėžinys su žemės naudmenomis). Gali būti pridėta ir papildoma medžiaga (vietovės, augalinės dangos nuotraukos, planavimo dokumentai, teismo nutartys ir kt.), galinti padėti priimti sprendimą.

 

‼ Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus šia tema galite rasti: https://bit.ly/45WHduB

 

Naudinga informacija. Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius rasite:

1) Biologinės įvairovės duomenų bazės (BIOMON) svetainėje (https://biomon.lt/szns); 2) Lietuvos Respublikos erdvinės informacijos portale (www.geoportal.lt/map) duomenų rinkinyje „Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijos, kuriose nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos“. Portale www.geoportal.lt pasirinkite šiuos meniu turinius: Žemėlapiai > Viešosios paslaugos > Kitų temų duomenys > Aplinkosauga > Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijos, kuriose nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

 

Daugiau informacijos apie natūralias pievas ir ganyklas, pelkes ir šaltinynus galite gauti susisiekę šiais kontaktais:

1) El. paštu szns@vstt.lt

2) telefonu +370 620 87952

Šiuo metu VSTT sulaukia itin daug skambučių ir laiškų el. pašto laišku. Interesantai dažnai kalba ilgai, tad kitiems kartais reikia ilgokai palaukti pokalbio telefonu.

,,Todėl maloniai primename, kad gavus laišką nėra būtina skubėti: skambinti, rašyti. Siūlome kreiptis šiek tiek vėliau. Tikrai visi gaus išsamų atsakymą", - skelbia VSTT.

VSTT info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: