Esame jau skelbę, kad birželio 13 dieną Jonavos rajone pradėti rengti stendai, kurių klaidingai skleidžiama informacija nepraslydo pro Lietuvos kraštotyros draugijos nario Artūro Narkevičiaus akis. Tuomet kraštotyrininkas tvirtino, kad du iš trijų Žeimiuose įrengtų informacinių stendų klaidina žmones, mat juose yra istorinių neatitikimų apie Žeimių bažnyčią bei Žeimių dvaro sodybos koplyčią, o klaidinančius stendus uždengė.

Kai buvo iškeltas klausimas apie stendų kūrėjus ir statytojus, paaiškėjo, jog tai yra net tris Lietuvos savivaldybes apimantis projektas. Skelbta, kad informaciją galimai supainiojo rangovai, kurie praeitą savaitę privalėjo ištaisyti klaidas savo lėšomis. Tačiau klaidų koregavimas užtruko, gyventojai ir toliau yra klaidinami, o Jonavos mieste, to paties projekto lėšomis, pradėjo „dygti“  kiti kelio ženklai – informacinės nuorodos į įvairius objektus. Be to, klaidinanti informacija pasiekė ir kitus miestus.

Koks tai projektas?

Lietuvos kraštotyros draugijos narys Artūras Narkevičius tokią idėją, rengti informacinius stendus apie svarbius objektus gyrė, tačiau piktinosi, kad tai atlikta galimai paskubomis, kad privelta klaidų, jog nežinia, kiek tokių stendų įrengta ir kiek ilgai gyventojai bus klaidinami.  

„Jonavos rajono, Kėdainių rajono, Raseinių rajono savivaldybių administracijos ir Viešoji įstaiga Kauno regiono plėtros agentūra įgyvendina projektą „Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybes jungiančių trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“. Pagrindinis projekto vykdytojas – Kėdainių rajono savivaldybė. Projekto bendrasis tikslas – suprojektuoti ir įrengti ženklinimo infrastruktūrą, skirtą informuoti ir žymėti lankytinas vietas, esančias Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybes jungiančiame turizmo maršrute. Projektą inicijavo Jonavos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius. Projekto bendra vertė: 318.071,64 Eur.; Jonavos rajono savivaldybės dalies vertė : 91.823,02 Eur., iš jų ES finansavimo lėšos – 78.049,57 Eur., savivaldybės biudžeto lėšos – 14.431,44 Eur. Projektas įgyvendinamas ES skirtomis lėšomis. Projekto metu planuojama įrengti: kelio ženklai – 29 vnt., dideli dvipusiai ir vienpusiai informaciniai stendai- 7 vnt., mažesni vienpusiai informaciniai stendai apie lankytinas vietas – 36 vnt., informacinių rodyklių sistemos – 24 vnt.“, - tikslią informaciją apie projektą pateikia Jonavos rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyrius.

Kas privėlė klaidų ir kas jas taisys?

Techninė projektą parengė UAB „Atamis“, o informacinės infrastruktūros objektus (remiantis atitinkamais nustatytais standartais) pagamino ir  įrengė – UAB „ GATAS“.

Kaip pranešė Jonavos savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, keletas stendų su techninėmis (spausdinimo) klaidomis yra mieste, kurie pakoreguoti ir šiuo metu gaminami t.y. bus pakeisti naujais stendais iš Europos Sąjungos skirtų projektui lėšų. Buvo gauta informacija iš Žeimių seniūnijos apie Žeimiuose esantį stendą, kuriame pastebėta istorinių faktų neatitikimų. Dabar informacija gauta su tiksliais istoriniais faktais. Stendai yra gaminami.

Visa informacija apie lankytinas vietas Jonavoje buvo surinkta iš atsakingų asmenų: Jonavos rajono seniūnijų seniūnų, architektų, Jonavos krašto muziejaus. Ši informacija buvo derinta su projektuotojais ir įtraukta į Techninį projektą. Visi istoriniai faktai buvo gauti iš atsakingų asmenų, kurie atsako už istorinių faktų tikrumą.

Klaidinanti informacija pasiekė ir kitus miestus

Mūsų duomenimis, Raseinių savivaldybėje informacinių stendų įrengimas taipogi nepraėjo be pasekmių. Nors Raseinių savivaldybės už projektą atsakingas asmuo šiuo metu nepasiekiamas dėl nedarbingumo, tačiau neoficialiomis žiniomis, klaidinančių stendų įrengta ir šioje savivaldybėje.

Kėdainių mero patarėja Jorūnė Liutkienė teigė, kad Kėdainių savivaldybė taipogi gavusi informaciją apie neatitikimus. „Kėdainių savivaldybė yra gavusi mūsų muziejaus istorikų signalą, kad stendai, kurių jie nesutikrino iki pastatymo, įrengti su neatitikimais. Už Kėdainių senamiestyje įrengtus stendus mūsų muziejaus istorikai garantuoja, tačiau kitą savaitę teks dar kartą peržiūrėti visus stendus“, - sakė Jorūnė Liutkienė.

Kelio ženklai - be klaidų

Džiugu nors tai, kad informacinių rodyklių sistemos, kurių įrengta 24 vnt. – neklaidina. Kelio ženklai yra patikrinti.

 

 

 

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: