Statytojas UAB „GG LTU V8“, įmonės kodas: 306125483, Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius, +370 655 45 222.

Planuojamos vėjo elektrinės vieta: Jonavos r. sav., Bukonių sen., Dovydonių k.,  unikal. Nr. 4603-0005-0112.

Numatoma vykdyti veikla – Elektros energijos gamyba.

Galimi apribojimai: nuo planuojamo vėjo elektrinės stiebo aukščio (apie 180 m) padauginto iš 4 atstumu, atsiras apribojimai dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo bei teritorijų rekreacijai planavimo.

Turite teisę pareikšti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų ir sudaryti susitarimą nurodytą Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir (ar) 15 dalyse  jei jūsų sklypas patenka į 720 m atstumą ir turite 49 str. 9 d. minimos paskirties pastatus, arba šiuo atstumu yra pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.

Dėl papildomos informacijos suteikimo galite kreiptis į UAB „GG LTU V8“, įmonės kodas: 306125483, tel.: +370 657 06910, el. paštas: vejas@greengenius.com, adresas: Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: